Vocea opoziției
РУС. MOLD.
» » Vocea opoziției

Vocea opoziției

3-02-2017, 13:33
Viziuni: 253
  
Versiunea de tipar   
Vocea opozițieiIna Șupac: «Deputații-comuniști își continuă activitatea în conformitate cu principiile lor și cu promisiunile pe care le-au dat alegătorilor»
În ceea ce privește activitatea legislativă, în comparație cu alte fracțiuni parlamentare, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova este cea mai activă. Și asta în pofida faptului că, la sfîrșitul anului 2015, două treimi din această fracțiune au fost ademeniți de alte partide. Despre ceea ce a făcut pînă în prezent, despre nuanțele muncii de deputat, despre perspectivele și prioritățile activității fracțiunii PCRM în noul an, corespondentul nostru discută cu Ina Șupac, conducătorul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

— Cum ați caracteriza Dumneavoastră sesiunea trecută a Parlamentului?

— Sesiunea de toamnă și evenimentele care au însoțit-o, la fel cum și întregul an trecut, pentru Partidul Comuniștilor nu a fost simplă. În fond, ne-am confruntat cu aceleași probleme care stau în fața întregii societăți, a întregii țări. Cele mai grele încercări au fost pentru noi viclenia puterii și trădarea. Anume nepotolita sete de îmbogățire și dorința de a se menține cu orice preț lîngă troacă au împins puterea oligarhică la ticăloasa trădare a intereselor alegătorilor. Doar reformatarea Parlamentului a fost făcută în pofida voinței exprimate de cetățeni la ultimele alegeri parlamentare.

Cu un an și ceva în urmă, cu eforturile Partidului Democrat, fracțiunea PCRM a fost dezbinată. Anume datorită voturilor celor 14 trădători ademeniți de el a fost desemnat guvernul Filip, care de acum timp de un an îndeplinește programul unui cerc îngust de persoane de capturare definitivă a tuturor institutelor puterii de stat, totala supunere voinței acestui cerc îngust a presei și a judecătoriilor, reorientarea în interesele lui a fluxurilor financiare. Pentru promovarea oricărei legi, inclusiv a celei mai nepopulare, a celei mai păguboase pentru țară și popor, în Parlament a fost creată o «mașină de votare» docilă.

Apariția unei majorități parlamentare încropite în mod artificial prin intermediul unei scheme corupte a determinat caracterul activității Parlamentului pe parcursul întregului an trecut. Nouă, comuniștilor, care ne aflăm într-o fracțiune de opoziție, ne este mult mai greu să ne realizăm propriul program legislativ. A fost vorba nu numai despre faptul că inițiativele noastre — nu doar cele cu caracter social, ci și alte inițiative de importanță vitală — nu găseau sprijin și nu erau acceptate la nivel de lege. Deseori acestea erau ignorate chiar din capul locului, nefiind incluse pe agendă și în acest mod fiind lipsite de posibilitatea ulterioarelor discuții și dezbateri. Mai mult decît atît, în pofida inițiativelor noastre, care tindeau să ușureze cît de cît situația socială a cetățenilor, pe parcursul întregului an, ca și cum în mod special, majoritatea parlamentară a elaborat și a adoptat proiecte antisociale, care în mod evident înrăutățeau situația oamenilor sau prejudiciau statalitatea noastră.

— În opinia dumneavoastră, care inițiative din anul trecut ale puterii pot fi considerate cele mai periculoase din punct de vedere al dezvoltării pe termen lung a statului și ce pași a întreprins fracțiunea PCRM pentru ca acestea să nu fie aprobate?

— Aplicînd formula «modernizare și reformare», majoritatea parlamentară a desfășurat o activitate de proporții în scopul optimizării cheltuielilor de stat pe seama cetățenilor. Această activitate a fost direcționată spre închiderea școlilor, a grădinițelor de copii, a instituțiilor medicale. Și spre complicarea condițiilor de pensionare a cetățenilor.

Majoritatea parlamentară, îndeplinind docil voința rău intenționată a patronilor săi atît interni, cît și externi, în complicitate cu Guvernul antipopular, a luat un șir de hotărîri extrem de negative, ale căror consecințe sunt evidente astăzi, dar vor continua să fie simțite încă multă vreme. În primul rînd, este vorba despre revoltătoarea decizie a puterii de a pune în mod legislativ pe umerii cetățenilor țării întoarcerea în buget a miliardului furat. Apoi și despre antipopulara reformă a sistemului de pensionare, prin care este majorată vîrsta de ieșire la pensie. Apoi și despre dubioasa «amnistiere a capitalului». În sfîrșit, și despre numeroasele împrumuturi financiare externe, iraționale și deseori lipsite de sens.

Toate aceste decizii, la fel ca și multe altele, n-au rămas în afara atenției fracțiunii comuniștilor. În fiecare caz, chiar la stadiul de pregătire și adoptare, ne-am străduit să reacționăm, să indicăm pericolul și consecințele negative ale respectivelor decizii. În dezbateri și luări de cuvînt, nu doar criticam aceste proiecte, dar și încercam să-i convingem pe colegii de Parlament de inoportunitatea aprobării lor, în măsura posibilităților, propuneam decizii de alternativă. Cu regret, vocea opoziției, practic, nu a fost auzită. În această situație, nu ne rămînea altceva decît să cerem demisia principalului promotor al acestei politici antipopulare — guvernul Filip. Noi, în comun cu un șir de alți deputați, în repetate rînduri am înregistrat proiecte de moțiune de cenzură Guvernului în ansamblu sau anumitor miniștri. Cu regret, de fiecare dată nu acumulam numărul necesar de voturi pentru înaintarea acestei moțiuni.

Voi sublinia încă o dată că rolul decisiv în menținerea acestui Guvern și a acestei puteri l-a jucat poziția docilă, supusă, a celor 14 transfugi, «foștii de-ai noștri», care în toate cazurile au sprijinit voința puterii, de aceea putem spune că ei poartă pe conștiința lor o mare parte din responsabilitatea pentru toate fărădelegile ce continuă să fie săvîrșite, pentru tot ceea ce își permite să facă această putere cu poporul și cu țara.

— Cititorii noștri întreabă cum trebuie să fie schimbată legea ca, în cazul ieșirii sale din componența fracțiunii, deputatul să fie lipsit de mandat?

— Sprijinindu-ne pe voința alegătorului, pe lege, în sfîrșit, pe componenta morală, noi în repetate rînduri am întreprins încercări ca migrația politică ce are loc în ultima vreme să fie apreciată în mod echitabil. Fracțiunea Partidului Comuniștilor a elaborat și a propus pentru dezbateri proiectul declarației Parlamentului «Cu privire la condamnarea faptelor de corupție politică și de trădare a intereselor alegătorilor». Respectivul document în totalitate s-a bazat pe Rezoluția Consiliului Europei din anul 2015 și el trebuia nu numai să estimeze corupția politică, ci și să întemeieze mecanisme reale care pe viitor să zădărnicească respectivul fenomen. Dar, deși se declară «proeuropeană», majoritatea parlamentară supusă puterii n-a susținut inițiativa noastră. Că doar au depus atîtea eforturi ca să-i cumpere pe deputații transfugi nu pentru a-i lipsi după asta de mandate. Așa că o lege cu privire la lipsirea de mandate a deputaților ieșiți din componența fracțiunii va putea fi adoptată doar în cazul existenței unei majorități parlamentare adecvate. Adică o majoritate creată în rezultatul alegerilor parlamentare anticipate, asupra organizării cărora noi insistăm.

— Logica puterii în nedorința ei de a-i lipsi de mandatul de deputat pe transfugi este clară. Dar, în opinia dumneavoastră, de ce majoritatea parlamentară nu vrea să examineze și să susțină inițiativele de orientare socială ale PCRM?

— Refuzul de a susține proiectele de legi cu orientare socială elaborate și inițiate de deputații-comuniști vorbește doar despre incapacitatea majorității parlamentare de o activitate legislativă responsabilă întru binele cetățenilor țării. Noi considerăm iresponsabilă și dăunătoare pentru țară abordarea prin care majoritatea puterii respinge inițiativele sociale folositoare pentru oameni doar din motivul că ele sunt înregistrate de deputații din opoziție. Nemaivorbind despre faptul că uneori, conștientizînd necesitatea și importanța unei sau alte inițiative ale noastre, inițial puterea o respinge, iar peste un timp înregistrează o astfel de inițiativă, însă de acum din numele său. Deci, avem de a face cu o hoție meschină făcută în scopul de a fi obținute dividende politice.

— Și totuși, în pofida complicațiilor, a presiunilor, ce rezultate a reușit să obțină fracțiunea Partidului Comuniștilor pe parcursul anului trecut?

— În pofida complicațiilor, a presiunilor, a limitării în resurse și posibilități, în 2016 am reușit să înfruntăm aceste piedici și să obținem adoptarea unui șir de inițiative.

Primăvara trecută, una dintre cele mai importante a fost adoptarea Declarației Parlamentului «Cu privire la intangibilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova». Deși forțele de dreapta s-au împotrivit și în repetate rînduri au făcut încercări de a-l zădărnici, respectivul proiect a fost acceptat.

Acest document este considerat de noi, comuniștii, nu pur și simplu o declarație ordinară, ci o importantă bază pentru munca în continuare asupra perfecționării legislației noastre în ceea ce privește consolidarea statalității moldovenești. Cu regret, suntem nevoiți să constatăm că astăzi această muncă este extrem de actuală și noi vom continua să ne preocupăm de ea. Este inadmisibil ca cineva, cu atît mai mult mult funcționarii și politicienii, să pună la îndoiala independența și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova.

De asemenea, deputații-comuniști au fost coautori ai Declarației cu privire la acceptarea raportului Comisiei internaționale pentru studierea Holocaustului sub conducerea lui Eli Vizel, și aceasta fiind adoptată de Parlament. Astfel, a fost recunoscut oficial faptul tragediei Holocaustului pe teritoriul nostru în perioada ocupației lui în anii 1941-44 de către administrația romвnă. Acum, împreună cu colegii, vom depune toate eforturile ca respectivul document să rămînă nu doar scris pe hîrtie, ci și să funcționeze în mod concret. În particular, în domeniul educației.

Anul trecut, datorită inițiativei deputaților-comuniști, 8 orașe din Moldova au obținut statutul de municipiu. Acest proiect de lege trebuie să stimuleze dezvoltarea localităților din țara noastră. Acum lucrăm asupra completării statutului de municipiu cu împuterniciri suplimentare și, în consecință, cu finanțare suplimentară. Doar, cu regret, majoritatea parlamentară n-a susținut în lectura finală propunerea noastră cu privire la stabilirea unei norme de defalcare în bugetele locale a 40% din impozitul pe venit.

— Care sunt prioritățile fracțiunii PCRM pentru anul 2017?

— Deși în noul an condițiile de lucru ale fracțiunii PCRM vor fi extrem de complicate, deputații-comuniști sunt gata să înceapă a munci și își vor continua activitatea în conformitate cu principiile lor și cu promisiunile date alegătorilor. Indiscutabil, prioritară va deveni direcția socială. În pofida împotrivirii dure a majorității parlamentare, vom continua să insistăm asupra promovării inițiativelor noastre în sfera socială. N-avem de gînd să ne împăcăm cu impusele legi și programe antipopulare în ceea ce privește sistemul de pensionare, asigurarea socială micșorată, punerea pe umerii cetățenilor a miliardului furat.

Va continua și promovarea inițiativelor lansate anterior. Nu vom înceta încercările de a obține ca să fie adoptată legea cu privire la statutul etnocultural al Taracliei, la fel și votarea declarației cu privire la condamnarea corupției politice, precum și a proiectului de lege care să le dea dreptul la grevă lucrătorilor de la «Căile ferate», care astăzi, «datorită» conducerii ramurii și a întreprinderii de către reprezentanții Partidului Liberal, se află într-o situație social-economică foarte grea.

În stadiu de discuție se află inițiativele cu privire la readucerea în albie normală a activității Curții Constituționale, care în ultimii ani s-a transformat într-un centru de luare a unor decizii anticonstituționale și, de facto, a depășit cadrul propriilor împuterniciri. Cîțiva cetățeni cu pașapoarte străine dictează Parlamentului, țării, poporului propria lor voință, modifică așa cum găsesc ei de cuviință Constituția, se amestecă în procesele politice din țară. Trebuie să nu se uite că puterea în țară aparține poporului, ci nu unei mîini de magistrați în mantii. Așa că trebuie să ne gîndim la nivel legislativ în ce mod să aducem la normalitate respectiva situație. În caz contrar, în Moldova definitiv va învinge nihilismul juridic.

De asemenea, fracțiunea Partidului Comuniștilor lucrează asupra unor modificări ale legislației care să reglementeze politica de tineret a statului. În opinia noastră, astăzi această extrem de importantă direcție se află undeva la marginea intereselor puterii. Și noi, comuniștii, n-avem dreptul s-o ocolim. Noi întotdeauna, — și atunci cînd am fost la guvernare, și acum, cînd suntem în opoziție –, am considerat și continuăm să considerăm că tot ceea ce ține de tineret, de creșterea și dezvoltarea lui, este foarte important.

În mod separat voi menționa că vom depune toate eforturile ca să nu admitem realizarea planului de modificare a sistemului electoral. Alegerile din 2012 și 2016 în Adunarea Populară a Găgăuziei au demonstrat în cel mai convingător mod ce se află, de fapt, în spatele dorinței democraților de a implementa circumscripțiile uninominale. Un număr colosal de așa-numiți candidați independenți a doua zi după alegeri se adună și «pe neașteptate» îl aleg în calitate de președinte anume pe un reprezentant al Partidului Democrat. Așa că aplicarea în practică a circumscripțiilor uninominale poate conduce la capturarea definitivă și iremediabilă a Moldovei de cei trei trandafiri «democrați».

— În ce mod organizează fracțiunea PCRM munca sa cu alegătorii?

— La pregătirea unor proiecte de legi, la elaborarea direcțiilor pe care planificăm să le dezvoltăm, fracțiunea Partidului Comuniștilor întotdeauna pornește și de la promisiunile sale electorale, și de la programul său, și, bineînțeles, de la cerințele curente ale alegătorilor, de la rezultatele comunicării noastre permanente cu cetățenii din toate colțurile țării. Doar, în ultimă instanță, activitatea noastră de deputat o înfăptuim anume pentru popor, pentru interesele poporului și din numele poporului.

Indiscutabil, munca în mijlocul alegătorilor este principala componentă a întregii activități a fracțiunii PCRM. Fiecare deputat este întărit la un anumit raion, el permanent ține legătura cu acest raion și se implică în soluționarea multor probleme ale lui. În mod regulat avem întîlniri și audiențe cu cetățenii. Noi conștientizăm faptul că asta e o muncă de mare importanță: cu cît mai des ne vom întîlni cu oamenii, cu cît mai aproape vom cunoaște problemele concrete din teritoriu, cu atît mai ușor le vom putea înțelege și vom putea găsi modalități adecvate pentru soluționarea lor, deci, cu atît mai eficient îi vom putea ajuta pe oameni.

Iată de ce permanent vom face tot posibilul să avem un contact direct și o legătură cu oamenii, îndeosebi cu cei din teritoriu. În acest sens, ne sunt de mare ajutor organizațiile teritoriale de partid, comitetele noastre raionale, care pot și să contribuie la organizarea întîlnirilor noastre cu cetățenii, și să ne atragă atenția asupra problemelor dintr-o localitate sau alta.

Anul 2017 este anul centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Bineînțeles, noi, deputații-comuniști, vom participa activ la realizarea programului de consemnare a acestui jubileu și a unui plan de acțiuni planificate pentru parcursul întregului an. Sperăm și vom face tot posibilul ca acest spirit simbolic al anului 2017 să ne aducă tuturor doar izbîndă în toate. Ca noi toți să devenim martori și participanți la mult așteptatele schimbări spre bine, la încetarea batjocoririi țării și a poporului de către oligarhii care au capturat puterea. Pentru asta, trebuie să ne iubim țara nu doar în vorbă, ci și în faptă și în mod onest să muncim cu toții în numele prosperării Moldovei și a unui viitor mai bun — pentru ea și pentru noi, cetățenii ei. În ultimă instanță, așa cum a spus un înțelept, anume omul este măsura tuturor lucrurilor.

Cititorilor ziarului «Comunistul» le doresc în 2017 bărbăție, optimism și tărie de spirit. Doresc ca acest an să fie pentru noi toți unul productiv și să ne aducă rezultatele ce le așteptăm de la el și succesele pe care le merităm.

Marina Țurcanскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: