A sluji intereselor poporului
РУС. MOLD.
» » A sluji intereselor poporului

A sluji intereselor poporului

26-12-2016, 10:56
Viziuni: 348
  
Versiunea de tipar   
A sluji intereselor poporuluiDespre activitatea fracțiunii comuniștilor  în Parlamentul Moldovei în perioada sesiunii de toamnă
În perioada din august pînă în decembrie 2016, fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor  a desfășurat o activă muncă politică și legislativă,  a participat la lucrările comisiilor și birourilor parlamentare permanente, a ținut legătură cu alegătorii din țară, în mod regulat deplasîndu-se în localități din Moldova.

Din momentul anunțării deciziei Curții Constituționale cu privire la alegerile directe ale președintelui țării și pînă în luna septembrie, deputații-comuniști au analizat amănunțit aspectele juridic și politic ale hotărîrii luate de CC. Pe lîngă asta, au fost organizate numeroase întîlniri cu activul partidului, cu cetățeni, cu experți. În final, la plenara ordinară din luna septembrie, a fost luată hotărîrea de a boicota alegerile președintelui Moldovei și de a nu recunoaște ca valabile rezultatele lor. După care deputații din fracțiunea PCRM s-au inclus activ în munca zilnică de explicare a poziției PCRM: fiecare deputat a avut întîlniri cu alegătorii din raionul în care a fost repartizat; pe lîngă asta, în măsura posibilităților, deputații au participat la emisiuni televizate și radiofonice cu respectiva tematică.

Tot pe parcursul lui septembrie și octombrie, deputații-comuniști au înaintat un șir de proiecte de legi, printre care și inițiative cu caracter social, un proiect de rezoluție privind votul de neîncredere guvernului Filip, ca o reacție la decizia antipopulară a guvernării de a pune restituirea în buget a miliardului furat pe umerii cetățenilor Moldovei. În pofida obraznicei și nelegitimei ignorări a votului de neîncredere, fracțiunea PCRM continuă să considere inadmisibilă decizia cu privire la punerea «miliardului» pe umerii cetățenilor și în timpul următoarei sesiuni parlamentare va insista asupra anulării ei.

De la începutul anului, deputații din fracțiunea PCRM au înregistrat mai mult de 20 de proiecte de legi (mai mult de 110 de la începutul activității Parlamentului de legislatura a XX-ea), mai mult de o sută de amendamente la diferite proiecte de legi, mai mult de 50 de interpelări de deputat în diferite departamente și instituții ale statului.

Frontul social

Principalul accent în activitatea lor parlamentară, deputații din fracțiunea PCRM l-au pus pe elaborarea unor proiecte sociale. În particular, deputații au propus căile de îmbunătățire a situației sociale a pensionarilor, invalizilor, copiilor și a categoriilor de cetățeni social vulnerabili; deputații-comuniști au supus criticii politica majorității parlamentare și a puterii executive în domeniul reformei sistemului de pensionare, a documentelor bugetare, a optimizării instituțiilor din sfera educației și a sănătății.

Fracțiunea a jalonat clar și precis poziția sa extrem de negativă față de reforma sistemului de pensionare efectuată în prezent de guvernare, aceasta prevăzînd majorarea vechimii în muncă obligatorii, la fel și a vîrstei de pensionare, precum și alte înrăutățiri ale stării sociale a cetățenilor. Conducătorul Comisiei parlamentare permanente pentru protecție socială, sănătate și familie, Oxana Domenti, de rînd cu critica la adresa reformei nechibzuite, a propus măsuri concrete de alternativă, care nu ar fi permis ca greutatea reformei să fie pusă pe umerii cetățenilor.

De asemenea, deputații-comuniști au criticat proiectele Guvernului cu privire la politica fiscală în anul 2017, precum și proiectele bugetului de stat, al bugetelor de asigurare socială și medicală. Fracțiunea PCRM s-a împotrivit în mod argumentat deciziei luate de majoritatea parlamentară de a deschide în Moldova un oficiu permanent al NATO. Deputații-comuniști au calificat respectiva decizie ca una antistatală și antipopulară.

Fracțiunea PCRM s-a plasat pe o poziție dură și în ceea ce privește scandalul legat de livrarea în instituțiile preșcolare și în alte instituții din sfera educației din Chișinău a unor produse alimentare necalitative. După cum au declarat deputații din fracțiunea Partidului Comuniștilor, grosolanele încălcări ale legii, corupția, nerespectarea normelor de securitate și punerea în pericol a sănătății copiilor au devenit un rezultat logic al neprofesionalismului întregii puteri, al nechibzuinței deciziilor, iresponsabilității și nepedepsirii funcționarilor deveniți peste măsură de obraznici.

Cu eforturile fracțiunii PCRM și din inițiativa ei, în Parlament au avut loc audieri pe marginea unor probleme de rezonanță, cum ar fi cele legate de furturile din sfera bancară, de concesiunea Aeroportului Internațional Chișinău, de abuzurile în sfera asigurării cu produse alimentare a instituțiilor școlare și preșcolare.

O prioritate — munca  în mijlocul alegătorilor

Deputații din fracțiunea Partidului Comuniștilor acordă o mare atenție muncii în mijlocul alegătorilor, în mod regulat organizînd întîlniri cu cetățenii în diferite raioane ale țării. Doar pe parcursul sesiunii de toamnă, ei au avut circa 150 de asemenea întîlniri. Cel mai mare număr din acestea a revenit lunilor septembrie și octombrie 2016 și au avut ca temă pregătirea pentru Congresul VIII al PCRM, totodată, îndemnîndu-i pe cetățeni să boicoteze alegerile nelegitime ale președintelui țării.

Colaborare internațională

Deputații din fracțiunea PCRM au efectuat un mare volum de muncă și pe linia colaborării internaționale. Spre exemplu, deputații Vladimir Voronin și Maria Postoico au luat parte la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Participînd la sesiunile ordinare ale acestor structuri, deputații noștri au informat forul european cu privire la poziția fracțiunii parlamentare a PCRM față de situația din Republica Moldova.

Pe linia colaborării cu Partidul European de Stînga, Ina Șupac, conducător al fracțiunii PCRM, a participat la congresul ordinar al acestei structuri politice europene.
 
La invitația Partidului Comunist din China, deputatul Vasile Panciuc a fost cu o vizită de lucru în Republica Populară Chineză.

Deputatele Oxana Domenti și Elena Bodnarenco au participat la colaborarea interparlamentară. Pentru promovarea activă a idealurilor, principiilor și valorilor în sfera sănătății, deputatul-comunist Oxana Domenti a fost menționată cu cea mai înaltă distincție a Organizației Mondiale a Sănătății.

Împreună cu poporul

În anul 2016, fracțiunea Partidului Comuniștilor a organizat și a desfășurat numeroase acțiuni de protest. În centrul atenției s-a aflat decizia ilegală din 4 martie a. c. a Curții Constituționale cu privire la alegerea președintelui țării de către întregul popor. Deputații PCRM au participat activ la pichetele și mitingurile organizate de comsomoliști, comuniști și activiști civici în preajma edificiului Curții Constituționale, al Guvernului, al Procuraturii Generale, al Ministerului Transporturilor.

Fracțiunea PCRM rămîne și în continuare de partea poporului în toate problemele ce țin de interesele cetățenilor Moldovei. De asemenea, deputații-comuniști au folosit tribuna parlamentară și statutul lor pentru a scoate în evidență o problemă sau alta, pentru a trimite o interpelare oficială sau pentru a obține modificări legislative în scopul soluționării unor probleme concrete.

Deputații au participat activ la festivitățile consacrate aniversării eliberării Moldovei de sub ocupanții germano-romвni fasciști, precum și la alte acțiuni festive de importanță partinică sau de stat.

De asemenea, aleșii poporului din partea PCRM au luat parte activă la numeroase manifestații organizate de societatea civică: conferințe, mese rotunde, treninguri. În particular, la masa rotundă consacrată Holocaustului, aniversării a 70-ea a Procesului de la Nurenberg, precum și pe linia Organizației Mondiale a Sănătății, în cadrul programelor Uniunii Femeilor, ale Asociației autorităților locale, ale organizațiilor de tineret etc.

* * *
Fracțiunea Partidului Comuniștilor întotdeauna va acționa în interesele cetățenilor Moldovei. În 2017, principalele eforturi în activitatea lor, — atît deputații-comuniști, cît și PCRM în întregime, — vor fi direcționate spre organizarea cît mai grabnică și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor este convinsă de faptul că doar în rezultatul alegerilor parlamentare alegătorii îi vor putea înlătura de la putere pe capturatori și pe acoliții lor, întorcîndu-și suveranitatea legitimă.

Serviciul de presă al PCRMскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: