Moștenire
РУС. MOLD.
» » Moștenire

Moștenire

25-08-2017, 09:16
Viziuni: 1 529
  
Versiunea de tipar   
MoștenireAla Mironic: Memoria istorică este o moștenire măreață, o responsabilitate și sarcină onorabilă încredințată nouă de strămoșii noștri
Noi putem duce prețioasa încărcătură a memoriei fiecare în parte, dar o putem duce și cu toții împreună. Desigur, e mai bine s-o ducem cu toții împreună. Așa putem fi mai siguri că, în drumul nostru spre viitor, din ea nu se va pierde nimic. Pentru că nu avem dreptul să pierdem din istoria noastră nici o fărîmitură, nici o pagină, nici
un eveniment…

Asociația cetățenilor și organizațiilor preocupate de păstrarea moștenirii cultural-istorice, — Uniunea Internațională «Moștenitorii Victoriei», — a fost creată anume pentru a contribui la păstrarea acestei memorii comune. Despre activitatea mișcării «Moștenitorii Victoriei» din Moldova povestește în dialogul cu corespondentul nostru conducătorul asociației obștești «Organizația de Veterani din Republica Moldova», Ala Mironic.

— Ala Cazimirovna «Moștenitorii Victoriei» este o mișcare relativ tînără. Temei pentru crearea ei a servit și desfășurarea în luna mai a anului 2006 în orașul Lîtkarino din regiunea Moscova a festivalului internațional de cîntec militar «Moștenitorii Victoriei». După care, la 5 februarie 2008, s-a ținut primul congres constitutiv al mișcării patriotice obștești «Moștenitorii Victoriei». În prezent, după cum se știe, respectiva uniune întrunește în componența sa mai mult de jumătate de million de moștenitori ai Victoriei din 25 de țări ale lumii. Dar în Moldova cînd și cum a apărut această mișcare — «Moștenitorii Victoriei»?

— În anul 2010, cînd am sărbătorit aniversarea a 65-ea a Victoriei și am desfășurat Festivalul «Credință, Speranță, Iubire — Victoria», am invitat la aceste manifestații reprezentanți ai organizațiilor de tineret și de veterani din diferite republici. Din delegația rusă făceau parte și reprezentanți ai mișcării mondiale «Moștenitorii Victoriei». După ce au participat la concertul nostru de gală, ei au propus să creăm și la noi, în Moldova, o filială a mișcării internaționale «Moștenitorii Victoriei». Noi am perfectat documentele necesare pentru asta și acum respectiva mișcare există și devine tot mai populară.

— Cu ce a început activitatea ei?

Moștenire— Mișcarea va fi cu adevărat viabilă doar în cazul în care ea își va avea structurile sale în toate raioanele republicii. Anume de aceea am și propus organizațiilor de veterani să formeze în componența lor structuri ale «Moștenitorilor Victoriei». În prezent, 42 de organizații ale mișcării «Moștenitorii Victoriei» sînt conduse de vicepreședinții organizațiilor de veterani, care posedă o mare experiență de muncă organizatorică. În fruntea mișcării republicane se află președintele Comitetului veteranilor de război, al veteranilor militari și al celor care și-au făcut serviciul în organele de ocrotire a ordinii de drept, Vladimir Paladi. Iar fondatorul acestei mișcări în Moldova a fost un om minunat, cucerit în totalitate de idee și care a făcut tot posibilul ca organizația să prindă viață și la noi. Vorbesc despre Iuri Bondarenco. Cu regret, anul trecut a plecat dintre noi… Numele lui este înscris în cartea memoriei «Moștenitorii Victoriei». Dar nu era suficient ca respectiva decizie să fie luată la nivelul organizației de veterani. În cadrul acestei acțiuni, se cerea și participarea tineretului, de aceea mai întîi s-a dus o muncă și în rîndurile lui. Însăși această mișcare internațională ne-a trimis drapelul «Moștenitorilor Victoriei». El e asemănător cu panglica «Sf. Gheorghe», iar pe colțul lui stîng este imprimat Sf. Gheorghe Biruitorul. Organizația oferă oportunitatea de a fi membru al ei ca persoană particulară, dar și ca o componentă a unui colectiv. A fost elaborat regulamentul, ancheta și insigna — atributele care confirmă că omul care a intrat în rîndurile organizației este membru al unui colectiv mare. Ideea «Moștenitorilor Victoriei» a fost susținută de multe licee.

— Care sînt principalele scopuri ale mișcării?

— În calitatea mea de pedagog și conducător al uneia dintre cele mai de masă organizații obștești, care anul acesta a împlinit 30 de ani, eu eram obligată să mă gîndesc asupra faptului cum va activa în continuare organizația de veterani. Pentru munca cu caracter obștesc oamenii trebuie să fie pregătiți. Mișcarea «Moștenitorii Victoriei» reflectă în modul cel mai ilustrativ de ce va trebui să fie preocupată în viitor tînăra generație. «Moștenitorii Victoriei» presupune, în primul rînd, protejarea marii moșteniri a veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Dar aceștia vor fi de acum moștenitori nu doar ai Victoriei, ci și ai frontului de muncă. Și asta pentru că, în anii de după război, pe «cîmpurile de luptă» ale acestui front al muncii de asemenea au fost cucerite numeroase victorii.

MoștenireLa adunarea festivă consacrată aniversării a 30-ea a organizației de veterani, noi am pregătit un mesaj adresat moștenitorilor Victoriei în persoana participanților la evenimentele din Afganistan. În viitor, peste decenii, cînd organizația va prinde bine la puteri și se va dezvolta, ea, desigur, va introduce careva corectări în activitatea sa. Astăzi moștenitori sînt acei oameni care apără istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei, care au grijă de veterani și de monumentele înălțate în cinstea celor căzuți în lupte.

Anul acesta, pe 26 iunie, la ședința Consiliului Coordonator al Uniunii Internaționale a comunității organizației de veterani și pensionari din țările CSI, experiența activității veteranilor din Moldova în domeniul educației internaționale și spirituale a tineretului a fost audiată la Moscova și recomandată pentru aplicare în toate organizațiile de veterani și în structurile «Moștenitorilor Victoriei» din țările CSI. Este importantă calitatea de membru al organizației, este importantă și desemnarea problemelor, dar și mai important este faptul că noi avem programe la care lucrăm pe parcurs de decenii. Am în vedere, în primul rînd, Festivalul de cîntec militar-patriotic «Credință. Speranță, Iubire — Victorie». La acest festival, invităm și tineret din alte state, întîi de toate, din cele în care există organizații de veterani și noi avem acorduri de colaborare cu acestea. Astfel, pe scena Teatrului «Maria Bieșu» au evoluat în cadrul festivalului tineri din Rusia, Ucraina, Bielorusia, Azerbaidjan, Bulgaria și din alte state. În fruntea juriului festivalului se află Eleonora Constantinov, Artistă a Poporului din Republica Moldova.

Merită să fie menționat încă un program important. În anul 2014, Uniunea Internațională «Moștenitorii Victoriei» ne-a încredințat misiunea de organizatori ai concursului internațional literar-poetic «Viață, îi ții minte pe soldați?». La acesta au participat sute de tineri din țările CSI și din Bulgaria. În cadrul lui, am examinat mai mult de 500 de lucrări. Juriul acestui concurs o are în fruntea lui pe Olesea Rudeaghina, președinte al Asociației scriitorilor ruși din Moldova.

Al treilea program cu participarea «Moștenitorilor Victoriei» este sădirea în teritoriul Memorialului Gloriei de Luptă a unor alei ale acelor state cu organizațiile de veterani ale cărora avem acorduri de colaborare. Astfel, la Memorialul «Eternitate» de la Chișinău de acum pot fi văzute alei de molid rus, de mesteacăn bielorus, de tuia azerbaidjan, de călin ucrainean, de măr kazah, acesta din urmă fiind adus din regiunea Kustanai.

În anul 2016 a fost dat start încă un program propus de Mișcarea Internațională «Moștenitorii Victoriei» — «Hulubul». 21 septembrie este declarată Zi a Păcii. În această zi, copiii vor lipi de baloane albe foițe cu numele buneilor, bunicilor, ale altor rude a căror memorie o păstrează și vor lăsa aceste baloane să zboare spre cer.
 
 
— De fapt, noi cu toții sîntem moștenitori ai Victoriei. Dar cîți oameni din Moldova participă activ la această mișcare? Cum poți să devii parte a ei?

— Este necesar să-ți declari oficial intenția de a deveni membru și conducătorul organizației va veni în liceul respectiv și va primi cererea colectivă. Poți deveni membru al ei și în mod particular, însă deocamdată noi punem accentul pe atragerea colectivă în cadrul acestei mișcări a tineretului, a liceenilor și studenților.
 
 
— Memoria eroicelor evenimente din anii de război trebuie transmisă din generație în generație. Adevărul istoric poate fi aflat din gura oamenilor care îl păstrează în inimile lor. Cum pot conlucra în această privință organizațiile de veterani cu «Moștenitorii Victoriei»?

Moștenire— Uniunea Internațională «Moștenitorii Victoriei» organizează așa-numitele videopoduri de legătură, videoconferințe, la care invită să participe cît mai mulți tineri. În cadrul lor, are loc un schimb de experiență, participanții împărtășesc unii altora diferite informații. Această mișcare, după cum am mai vorbit, este relativ tînără, însă ia amploare pe an ce trece. Ea organizează din ce în ce mai multe manifestații cu caracter istoric, cultural, precum și sportiv. În însuși numele său, mișcarea conține îmbinarea de cuvinte «moștenire cultural-istorică». Dar, ca să activeze din plin, ea mai are nevoie de timp. Într-o oarecare măsură, «Moștenitorii Victoriei» trebuie să devină o alternativă a Comsomolului sau o completare a acestuia. Doar atunci cînd organizația comsomolistă, în vechea ei formulă, a încetat să existe, tineretul, să zicem așa, ca și cum a rămas pe drumuri. Și acest gol nu e atît de ușor să fie completat cu ceva. Pentru a atrage tineretul de astăzi, se cer cu totul alte forme, în care să fie prezente rețelele de socializare, proiecte interesante, diverse concursuri.

— În anii sovietici, nu existau calculatoare, și totuși, comsomoliștii și pionierii își găseau multe preocupări interesante și, totodată, necesare și importante. Noi aproape că am uitat de activitatea cercetașilor roșii. Detașamentele lor erau create din cei mai activi elevi de prin școli. Acei copii adunau informații despre evenimentele din timpul războiului, se întîlneau cu veteranii lui. Are ceva comun activitatea «Moștenitorilor Victoriei» cu cea pe care o desfășurau cercetașii roșii?

— Ceea ce făceau acei cercetași roșii, într-adevăr, era foarte interesant. Mai existau și minunatele echipe timuroviste. Se desfășurau competițiile cultural-sportive «Зарница» și «Орлёнок». Avem amintiri frumoase din acele timpuri. Acum de așa ceva nici pomeneală. Înseamnă că trebuie să creăm altceva, și anume asta încercăm să facem, organizînd diferite festivaluri și concursuri. Ar fi interesant să facem o analiză a lucrărilor pe care copiii și adolescenții ni le trimit la concursul de poezie, ca să vedem mai bine care e poziția de viață a tînărului de astăzi.

— Pe lîngă organizația de veterani a fost creat un muzeu. El e consacrat tuturor evenimentelor militare?

— Muzeul povestește despre toate momentele-cheie din timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Doar moldovenii au participat și ei la toate operațiile și luptele importante. Și în luptele de lîngă Moscova, și în luptele de la Stalingrad, și în cele de la Odesa, cetățeni de-ai noștri s-au aflat și în blocada de la Leningrad… Noi dispunem de materiale ce reflectă istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei se prea poate nu în volumul pe care ni l-am fi dorit, deoarece sîntem limitați în ceea ce privește localul. Dar am reușit să oferim o părticică din spațiul muzeului și pentru «Moștenitorii Victoriei», și aici se păstrează drapelul, regulamentul și alte atribute ale ei. «Moștenitorii Victoriei» de acum au istoria formării și creșterii organizației. Și eu personal întrevăd în această mișcare viitorul țării.

— Noi am vorbit despre acea măreață Moștenire pe care ne-au lăsat-o buneii și tații — memoria evenimentelor din anii de război. Cum credeți, vom fi capabili s-o păstrăm? Și ce trebuie să facem pentru a nu o pierde?

— Trebuie schimbată atitudinea față de aceasta a organelor de stat. În primul rînd, ele trebuie să recunoască în mod oficial 24 august ca Zi a Eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă. Asta va restabili dreptatea în ceea ce privește și atitudinea față de veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei. E la fel de important să ne adresăm tuturor buneilor și bunicilor, tuturor veteranilor de război care mai trăiesc astăzi să lase în calitate de moștenire un mesaj către nepot, strănepot și străstrănepot. Asta pentru ca moștenitorii Victoriei să arate aceste scrisori viitoarelor generații.

Acum, împreună cu activiștii mișcării «Moștenitorii Victoriei», lucrăm asupra proiectului «Recunoștință acelui mai din 1945», pe care îl pregătim pentru aniversarea a 75-ea a Marii Victorii. Proiectul prevede protejarea și restaurarea monumentelor consacrate celor căzuți în luptele războiului, grija față de veteranii rămași pînă acum în viață, organizarea unor manifestații cultural-istorice, la care să fie reînviată istoria războiului. În ultimii ani, unii politicieni, încearcă să scrie pe nou această istorie, să schimbe accentele ei, să reinterpreteze trecutul. Catastrofa umanitară din anii 90 și-a lăsat amprenta asupra spațiului spiritual și istoric al multor țări. Din nou își ițește capul neofascismul. Moștenitorii Victoriei vor opune rezistență acestor fenomene negative și vor restabili dreptatea istorică.

Natalia Ustiugovaскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: