Marele Octombrie nu poate fi anulat!
РУС. MOLD.
» » Marele Octombrie nu poate fi anulat!

Marele Octombrie nu poate fi anulat!

7-11-2019, 14:00
Viziuni: 688
  
Versiunea de tipar   
Marele Octombrie nu poate fi anulat!Astăzi marcăm aniversarea a 102-a  a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
 
Revoluția din Octombrie 1917 este în istorie  un eveniment logic sau un fenomen neprevăzut? Ce anume a condus la această puternică explozie revoluționară? La aceste deloc simple întrebări se dau răspunsuri în totalitate opuse, în funcție  de convingerile politice ale celor chestionați.

Așa sau altfel, faptul că Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a devenit un grandios eveniment de dimensiune planetară nu poate fi ignorat. Ea a avut o colosală importanță istorică nu doar pentru popoarele din Imperiul Rus, ci și pentru întreaga omenire. Marele Octombrie a stimulat la acțiune conștiința popoarelor din toată lumea. Milioane de oameni din diferite colțuri ale planetei au pornit pe calea păcii și a socialismului.

Odată cu victoria Marelui Octombrie, au fost realizate în practică principalele lozinci ale revoluției socialiste — «Pace popoarelor!», «Pămîntul — țăranilor!», «Fabricile — muncitorilor!». Pe parcursul construcției socialiste, în țară a fost lichidată inegalitatea de clasă, într-o perioadă scurtă de timp a fost lichidat analfabetismul populației și pentru întîia oară a apărut posibilitatea de a face studii în mod gratuit.

Statul și-a luat asupra sa grija de sănătatea populației, medicina a devenit gratuită și accesibilă pentru toți. Milioane de oameni sovietici au fost asigurați cu spațiu locativ. În condițiile societății socialiste, un impuls colosal a căpătat dezvoltarea științei și culturii.

Într-o perioadă scurtă de timp, țara cîndva înapoiată și agrară s-a transformat într-un stat industrial bine dezvoltat, care a început să joace un rol de frunte în evoluția mondială. Țara nu doar că a supraviețuit în condițiile unei dure izolări din partea forțelor imperialiste, dar a și ieșit învingătoare în cel mai sîngeros război cu fascismul.

Marele Octombrie a declarat o politică de pace și a indicat tuturor popoarelor căile de ieșire din sîngerosul război mondial imperialist. «Cînd omenirea eliberată va sărbători data eliberării sale, scria scriitorul francez Henri Barbusse, cu cel mai mare avînt și cu cel mai mare entuziasm va începe să sărbătorească ziua de 25 octombrie 1917 — cea în care s-a născut statul sovietic, unul din primele lui decrete fiind Decretul despre pace».

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie nu numai că a săvîrșit trecerea la noi relații politice, economice și sociale, nu numai că a însănătoșit moralitatea în societatea rusă, ci și a influențat atmosfera spirituală din întreaga lume.

Ea a trezit masele la activitate independentă. Ea a ridicat mulțimea la nivelul de popor. Oamenii au văzut că este posibilă nu doar reprimarea maselor de o anumită forță a statului, dar și o ripostă hotărîtă dată asupritorilor de către forța comună a majorității poporului.

Revoluția din Octombrie a făcut pași reali spre adevărata solidaritate a majorității oamenilor. Principala idee a documentelor din primii ani ai Revoluției din Octombrie este ideea unirii. Unirea națiunilor istovite de masacrul imperialist, unirea tuturor oamenilor muncii în fața forței banului, care îi izolează, unirea muncitorilor și a țăranilor.

Importanța Marelui Octombrie este destul de importantă și pentru poporul nostru moldovenesc. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie i-a deschis și lui largi posibilități de renaștere și dezvoltare economică, politică și culturală. Dar o mare parte de moldoveni — cei rămași pe malul drept al Nistrului — încă multă vreme n-au avut posibilitate să beneficieze de aceste bunuri, deoarece în anul 1918 Basarabia a fost ocupată, iar după aceea anexată la România regală, care, de fapt, a transformat-o într-o colonie a sa.

Succesele poporului moldovenesc în construirea unei noi vieți în anii de existență a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, create în anul 1940, au fost condiționate de prietenia și colaborarea cu toate popoarele Uniunii Sovietice. La momentul dobîndirii în anul 1991 a independenței sale statale și a suveranității, Moldova sovietică era una din republicile sovietice prospere, care avea o industrie modernă, o agricultură înalt mecanizată, o știință și o cultură avansată. Poporul moldovenesc atinsese un înalt nivel de bunăstare.

Cu regret, Moldova Sovietică, devenită în 1991 Republica Moldova, stat suveran și independent, în prezent nu le mai are pe toate acestea…

…Iar criticii de astăzi ai Marelui Octombrie ar fi de dorit să înțeleagă că istoria se constituie nu în modul în care o dorește cineva, deoarece istoria nu este un bulevard magistral. Ea are multe variante, este complicată și contradictorie și nu trebuie să fie simplificată. Îndeosebi atunci cînd se face analiza unui eveniment atît de epocal, cum este Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.

EUGENIU MARIAN,  
redactor-șef al ziarului «Comunistul»
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: