Moldova electronică
РУС. MOLD.
» » Moldova electronică

Moldova electronică

7-03-2016, 09:05
Viziuni: 1 238
  
Versiunea de tipar   
Moldova electronicăVladimir Voronin: «Tot ce ţine de dezvoltarea sistemului informaţional al Republicii Moldova trebuie să fie susţinut, întrucît, viitorul aparţine tehnologiilor informaţionale».


La începutul celui de-al treilea mileniu, în Moldova, tehnologiile informaţionale abia făceau primii paşi şi multora nu le erau accesibile.Majoritatea cetăţenilor noştri îşi imaginau confuz ce înseamnă «e-servicii» şi ce includ ele în sine.

 

Odată cu venirea la putere a PCRM, statul a elaborat un pachet considerabil de programe orientate spre dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi serviciilor electronice.

 

Oficial

 

Totalurile activităţii PCRM sunt bine reflectate în dispoziţia Nr.421 din 17.04.2007 cu privire la realizarea Strategiei
Naţionale de creare a comunităţii informaţionale — «Moldova Electronică» (Monitorul Oficial Nr. 57 — 59, p. 450). În rezultatul estimărilor implementării strategiei «Moldova Electronică», Guvernul a constatat că în anul 2006, a fost efectuată o activitate consecutivă pentru formarea comunităţii informaţionale.

 

În cadrul îndeplinirii planului de acţiuni privind realizarea Strategiei Naţionale de creare a comunităţii informaţionale, au fost adoptate un şir de măsuri importante. Printre acestea, una dintre cele mai prioritare a fost elaborarea şi aprobarea prevederilor cu privire la mecanismul de realizare a planului de acţiuni «Moldova Europeană». Conform prognozelor pe termen mediu, pentru 2007-2009, din bugetul de stat au fost prevăzute surse financiare pentru activitatea fondului de implementare a Strategiei Naţionale pentru crearea comunităţii informaţionale «Moldova Electronică» în valoare de 17,206 mln. de lei. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale, cu susţinerea Reprezentanţei PNUD în Moldova, a iniţiat proiectului «Introducerea componentei «Guvernul Electronic», iar în rezultatul realizării acestui program, a fost elaborat conceptul guvernării electronice, aprobate prin dispoziţia Guvernului Nr. 733 din 28 iunie 2006.

 

«Saltul» de importanţă strategică

 

În anul 2004, în Moldova a demarat realizarea Programului SALT, scopul căruia a fost conectarea şcolilor la serviciile tehnologiilor comunicaţionale. Perspectivele realizării programului se aflau sub control personal al preşedintelui Vladimir Voronin, care a subliniat «importanţa strategică a realizării programului pentru modernizarea sistemului educaţiei din republică, sporirea nivelului de calitate a studiilor, coordonarea sistemului educaţional naţional cu standardele şi normele europene». Preşedintele a cerut ca procesul de conectare la Internet şi asigurarea accesului şcolilor la tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale să fie gratuit.

 

Precum declara, atunci, Vladimir Voronin, «Întîi de toate este necesar de a crea o reţea informaţională, parametrii tehnici ai căreia să permită, pe viitor, informatizarea şi altor instituţii de stat, în primul rînd, instituţiilor medicale şi organelor administraţiei publice locale». De asemenea, Voronin a susţinut ideea de perfecţionare a manualelor şi programelor şcolare la disciplina informatică. El a subliniat că «tot ce ţine de dezvoltarea sistemului informaţional al Republicii Moldova trebuie să fie susţinut, pentru că viitorul aparţine tehnologiilor informaţionale, iar investiţiile în acest domeniu, în scurt timp, vor da rezultate înalte».

 

Programul prezidenţial pentru implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în sistemul educaţional SALT prevedea modernizarea sistemului de învăţămînt prin computerizarea tuturor instituţiilor preuniversitare şi direcţiilor teritoriale educaţie, tineret şi sport. 

 

Graţie controlului personal al şefului statului, au fost remediate toate lacunele admise în procesul de realizare al programului SALT. În cadrul unei şedinţe de lucru, Voronin a atras atenţia asupra faptului că procesul de asigurare a instituţiilor şcolare cu tehnologii computerizate se desfăşoară lent şi sub nivelul corespunzător. Inclusiv pe motiv că instituţiilor de învăţămînt le este dotată tehnică veche, ceea ce îngreunează posibilităţile de acces la resursele informaţionale mondiale şi moderne, implementarea tehnologiilor avansate în procesul de studii. Preşedintele a dat indicaţii pentru achiziţionarea a cel puţin 4 mii de computere noi.

 

În rezultat, pentru informatizarea sistemului educaţiei prin intermediul programului SALT, în instituţiile preuniversitare au fost instalate circa 6000 de computere. Toate instituţiile de învăţămînt au fost conectate la Internet.

 

…De la realizarea programului SALT au trecut mai bine de 10 ani. Evident, tehnica livrată atunci şcolilor s-a învechit. Însă, cei care au venit la guvernare după comunişti, au deturnat programul SALT, iar în schimb, aşa şi nu au propus nimic. Acum, dotarea claselor cu computere noi ţine de responsabilitatea administraţiei publice locale, iar cel mai des — a conducătorilor instituţiilor de învăţămînt.

 

Despre accesul la informaţie

 

Cu scopul de a promova imaginea pozitivă a Republicii Moldova prin aplicarea surselor tehnologiilor informaţionale, a fost elaborat conceptul de pagină oficială a Republicii Moldova în reţeaua Internet cu adresa www.moldova.md, aprobată prin decizia Guvernului Nr. 765 din data de 5 iulie 2006. În aceeaşi perioadă a început să funcţioneze portalul e-Declaraţii, care oferea servicii on-line pentru contribuabilii individuali şi care permitea îndeplinirea a peste 130 de tipuri de formulare fiscale în regim on-line. Au fost aprobate de Guvern şi înaintate în Parlament proiecte de lege cu privire la comunicaţiile electronice, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi registre. În afară de aceasta, în 2006, a fost elaborată o dispoziţie cu privire la ordinea plasării informaţiei pe paginile oficiale ale organelor administraţiei publice locale în reţeaua Internet. În timpul guvernării PCRM a fost aprobat şi lansat proiectul portalului guvernamental. Toate ministerele şi-au lansat propriile portaluri, la fel şi alte structuri statale, iar informaţia era publicată în limbile rusă şi moldovenească — aceasta fiind o condiţie obligatorie, deseori, informaţia era publicată şi în engleză. Orice utilizator putea, liber, să facă cunoştinţă cu toate documentele guvernamentale, să vină cu propunerile sale în regim on-line.

 

Concomitent, a fost realizată prima etapă de lansare a programului naţional de transmitere a semnalului TV în Moldova în regim digital terestru prin intermediul liniilor de radio. La începutul anului 2007, a fost lansat programul internaţional de televiziune în Moldova în regim digital prin satelit.

 

Cu scopul de a crea şi promova sistemele de plată electronică, a fost elaborată o bază normativă, favorabilă pentru apariţia pe piaţa locală a prestatorilor independenţi de servicii de plată electronică, inclusiv, de nivel internaţional. În domeniul protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, specialiştii din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale, au participat la crearea sistemului informaţional al asigurărilor medicale obligatorii cu utilizarea poliţelor de asigurare electronice (în premieră pentru ţara noastră). În mod special, a fost realizat un proiect pilot a unui sistem electronic automatizat al asigurărilor medicale obligatorii în raionul Hînceşti. 

 

În 2008, activitatea structurilor de stat de profil a fost orientată spre elaborarea documentelor de bază care determină politica de formare a sectoarelor integrate de utilizare a tehnologiilor informaţional-comunicaţionale. Şi anume: concepţia de implementare a televiziunii digitale în Republica Moldova; strategia de dezvoltare a serviciilor poştale pentru 2011-2013; concepţia de dezvoltare a accesului în bandă largă la Internet şi strategia de dezvoltare a sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale pentru anii 2010 — 2012. În 2008, a fost fondat Institutul de dezvoltare al comunităţii informaţionale în calitate instituţie specializată în ştiinţă şi inovaţii din Republica Moldova. 


Natalia Ustiugova
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: