«Comunistul» — al 1000-lea!
РУС. MOLD.
» » «Comunistul» — al 1000-lea!

«Comunistul» — al 1000-lea!

2-12-2016, 11:15
Viziuni: 1 055
  
Versiunea de tipar   
«Comunistul» — al 1000-lea!Fiecare număr apărut al ziarului «Comunistul» constituie rezultatul unei munci bine organizate și migăloase

În această zi de vineri, cititorii țin în mîini al miilea număr al publicației Partidului Comuniștilor din Republica Moldova — ziarul «Comunistul». Chiar din primele zile ale apariției sale, organul de presă al PCRM a cucerit interesul cetățenilor țării, devenind principala sursă de informație veridică atît cu caracter de partid, cît și de stat. 

 

Primul lui număr deloc nu semăna cu ziarul de astăzi. Opt pagini alb-negru, paginație simplă. În acest format, ziarul a apărut pînă în iunie 1996, cînd volumul lui a fost mărit pînă la 12 pagini.

 

Cucerindu-și autoritate și respect


Decizia oficială cu privire la fondarea și denumirea organului de presă al PCRM a fost luată la Congresul I al partidului din 24 decembrie 1994. Ziarul «Comunistul» a fost înregistrat la 31 martie 1995, iar primul lui număr a apărut la 14 aprilie același an. Redactor-șef al lui a devenit unul dintre fondatori — jurnalistul Vladimir Lupașco. De la începutul apariției lui și pînă în octombrie 2008, de varianta moldovenească a fost responsabil experimentatul jurnalist și traducător Dumitru Rusu.


La mijlocul anilor 90, situația economică din țară a influențat viața cetățenilor și a întregii Moldove. Și formațiunile politice au început să se confrunte cu dificultăți financiare. De aceea, la început, echipa redacțională făcea ziarul «Comunistul» pe baze obștești, însă cu un mare entuziasm.


Primul număr al ziarului a fost paginat la Ministerul de ameliorare și serviciul apelor, la etajul 16, unde redacția a luat în arendă două birouri. Bineînțeles, toată echipa redacțională avea emoții legate de apariția primului număr, însă cele mai multe le-a avut liderul PCRM, Vladimir Voronin. Atunci nimeni nu știa ce atitudine vor avea față de ziar comuniștii, societatea în ansamblu, își va găsi el un loc demn în contextul presei tipărite în acele timpuri deloc simple sau va rămîne neobservat.


Numărul de debut și încă următoarele patru numere ale ziarului au fost tipărite la tipografia de la Bender. În prima pagină a fost inserată o adresare către cetățenii țării, în care PCRM și-a expus scopurile și sarcinile sale, principalul din acestea fiind apărarea intereselor clasei muncitoare, ale oamenilor muncii de la sate, ale intelectualității, ceea ce era deosebit de important în alegerile în organele locale ale puterii, preconizate atunci.


În a doua pagină a ziarului, Comitetul Executiv Politic al CC al PCRM a felicitat acest organ de presă și cititorii lui cu prilejul apariției primului număr al gazetei comuniștilor din Moldova. De asemenea, redacția și cititorii au fost felicitați de redactorul-șef al ziarului «Правда России», Ghenadi Selezniov. Pe lîngă asta, în ziar a apărut un material consacrat aniversării a 125-ea din ziua nașterii lui Vladimir Lenin, critici la adresa oponenților politici, un material semnat de redactorul-șef și cuvinte de salut pentru redacție adresate de comuniști cu prilejul scoaterii de sub tipar a primului număr al publicației.


Iată cît de modest, dar cît de mult așteptat a fost primul număr al «Comunistului». Tirajul lui era doar de 3 mii de exemplare. Și totuși, apariția publicației a constituit o mare victorie atît pentru fiecare comunist, cît și pentru partid în ansamblu. A lansa un asemenea proiect într-un timp deloc simplu — de asta erau capabili doar oameni cu convingeri ferme, adevărați comuniști și patrioți. Pînă la sfîrșitul lui 1995, au apărut 12 numere de ziar. Și fiecare număr era cu nerăbdare așteptat de cititori, ziarul le era necesar ca o înghițitură de apă curată pentru un om însetat.


Din mai 1995 pînă în iunie 1996, «Comunistul» a apărut sub conducerea jurnalistului Fiodor Primovici și cu sprijinul secretarului pentru ideologie al CC al PCRM, Anton Miron. Atunci, în teritoriu avea loc formarea comitetelor raionale ale partidului. Ziarul a început să aibă o largă răspîndire în mijlocul comuniștilor, dar și în mijlocul întregii populații din țară, cucerindu-și autoritate și respect.

 

A doua respirație


Împreună cu PCRM, ziarul «Comunistul» continua să-și consolideze poziția. În iunie 1996, în fruntea redacției a venit jurnalistul și scriitorul Evgheni Tcaciuc. Anume în timpul lui, cum se spune, ziarului parcă i s-a deschis a doua respirație. Spre începutul anilor 2000, organul de presă al PCRM de acum avea un larg cerc de cititori. La redacție zilnic soseau zeci de scrisori, cititorii sunau cu diferite probleme și propuneri. Mulți dintre ei veneau personal, pentru a-și spune doleanțele, ideile, năzuințele lor.

 

În paginile sale, «Comunistul» reflecta cele mai importante evenimente politice din țară și de pe arena internațională, apăreau materiale de analiză profundă a situației din Moldova și din lume. La pregătirea publicației lucrau ziariști cunoscuți — Nina Simanovscaia, Stepan Lozan, Eduard Iacunin. În perioada campaniilor electorale, ziarul devenea un buletin combativ de agitație și informare.


Evgheni Tcaciuc a fost un însuflețitor ideologic nu doar al ziarului, ci și al partidului în ansamblu. În octombrie 2002, cînd a început să aibă probleme de sănătate, cînd a transmis împuternicirile sale unui nou conducător de echipă, tirajul «Comunistului» alcătuia circa 45 mii de exemplare. Acesta a fost cel mai mare tiraj în contextul întregii prese moldovenești.

 

Cu sentimentul unei înalte responsabilități


În anii 2002–2008, «Comunistul» a fost condus de Natalia Antonova. Această perioadă a fost plină de conținut și interesantă. La guvernarea țării se aflau comuniștii și, din număr în număr, ziariștii reflectau activitatea președintelui țării, a fracțiunii parlamentare a PCRM, a Guvernului, a consilierilor din teritoriu și a altor activiști de stat din acei ani.


Principalul organ de presă al PCRM le povestea cititorilor despre viața și activitatea unor comuniști concreți, a unor organizații primare ale partidului, organizații comsomoliste, de femei și de veterani. Și comitetele raionale ale PCRM au început să aibă surse proprii de informare. Comsomolul edita ziarul «Puls», al cărui redactor era Mihail Poleanschi, pionierii — ziarul «Орленок», îndrumătorul acesteia fiind Mariana Șmilenco.


Mulți greșesc presupunînd că respectiva perioadă a fost una ușoară pentru ziar, deoarece în fața lui erau deschise toate ușile, iar informația era accesibilă. Deloc nu a fost așa! Pentru fiecare membru al echipei redacționale, acesta a fost un timp complicat și responsabil, doar ziarul era fața PCRM, deci, trebuiau evitate chiar și cele mai mici greșeli, fiindcă ceea ce făceau comuniștii urmărea întreaga țară, și nu numai. Pe lîngă asta, cu ziarul colaborau mulți jurnaliști și publiciști cu renume din Moldova, materialele lor și astăzi trezesc interesul cititorilor. Apoi «Comunistul» a educat el însuși o pleiadă de tineri ziariști: anume aici, cadrele tinere își încercau penița și demonstrau cît de bine sunt capabili s-o mînuiască.


În ianuarie 2008, în fruntea redacției a fost numit jurnalistul Alexandr Isaev. Iar în septembrie 2009, după tragicele evenimente din aprilie și după două campanii electorale, PCRM s-a plasat în opoziție. Odată cu plecarea comuniștilor în opoziție și ocuparea înaltelor funcții din stat de către reprezentanți ai așa-numitei Alianțe, țara treptat a început să se cufunde în haos, creștea nemulțumirea populației, ale cărei interese erau încălcate în fiecare zi. În respectiva situație, a crescut considerabil responsabilitatea în fața cititorilor a ziarului ca principal agitator și propagandist al PCRM, care apără drepturile cetățenilor și luptă pentru echitate socială. Tirajul lui nu scădea, fiecare număr era așteptat și căutat. Jurnaliștii reacționau la orice semnal din teritoriu, au fost și în zona inundațiilor din raionul Hîncești, au reflectat numeroasele acțiuni de protest și multe alte evenimente.

 

Mergem înainte!


În noile condiții istorice, «Comunistul» nu-și pierde cititorul său, rămîne același ajutor devotat și fidel al tuturor celor care nu sunt obișnuiți să fie înșelați. Din octombrie 2015, activitatea ziarului este condusă de un ziarist cu experiență, fostul redactor-șef al ziarului «Пульс», Olga Dzeatcovschi. Ziarul și-a remodelat concepția, stilul, astfel devenind mai atractiv.


Dar, la fel ca vechile echipe redacționale ale «Comunistului», și actualul colectiv al redacției, împreună cu țara și cu partidul, înfruntă toate dificultățile și necazurile, luptă împotriva bandiților și oligarhilor, apărînd drepturile oamenilor, întărind în ei încrederea în ireversibilitatea victoriei echității sociale.


 Fiecare număr apărut al ziarului constituie rezultatul unei munci bine organizate și migăloase depusă de fiecare colaborator al redacției. Cu noi permanent ține legătura președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova Vladimir Voronin, fracțiunea parlamentară a PCRM, consilierii, prim-secretarii comitetelor raionale ale partidului și comuniștii de rînd.


Ziarul «Comunistul» rămîne pînă astăzi principalul purtător de cuvînt al comuniștilor din Moldova. Datorită sprijinului și neindiferenței dumneavoastră, stimați cititori, el continuă să trăiască și să prospere.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: