Să ne consolidăm poziţiile
РУС. MOLD.
» » Să ne consolidăm poziţiile

Să ne consolidăm poziţiile

10-06-2016, 14:33
Просмотров: 1 049
  
Версия для печати   
Să ne consolidăm poziţiileVladimir Voronin: «Principala misiune a fiecărui comunist rămîne dezvoltarea şi consolidarea partidului. Doar aşa vom putea să-l apărăm pe fiecare dintre noi şi poporul Moldovei, să apărăm ţara şi viitoarele generaţii».

Victorie la alegeri, o muncă de agitaţie eficientă în mijlocul alegătorilor, creşterea rîndurilor organizaţiilor primare de partid — aceste şi multe altele ce ţin de activitatea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova depind de munca de partid bine organizată şi coordonată.

 

Anume din acest considerent seminarele desfăşurate la etapa dată de PCRM sunt menite să contribuie la faptul ca nivelul de pregătire al activului de partid şi al agitatorilor să nu scadă.


Al doilea seminar din cele opt planificate de Comitetul Central al PCRM a avut loc la Orhei pe 4 iunie. La forumul de partid au luat parte primii secretari şi activul de partid din raioanele Orhei, Dubăsari, Criuleni, Rezina şi Teleneşti. În cadrul seminarului au luat cuvîntul preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, secretarul executiv al CC al PCRM, Elena Bodnarenco, conducătoarea fracţiunii parlamentare a PCRM, Ina Şupac, preşedintele comisiei de partid, Oleg Mantorov, deputatul în Parlament, Oleg Reidman.


Comuniştii au luat în dezbatere probleme ce ţin de disciplina de partid, ţinerea documentaţiei de partid, primirea în rîndurile PCRM, colaborarea cu organizaţiile obşteşti, activitatea consilierilor locali etc. De asemenea, membrii PCRM au supus discuţiei situaţia social-economică din ţară şi din teritoriu, activitatea fracţiunii parlamentare a PCRM, pregătirea pentru viitoarele campanii electorale.

 

A întări fundamentul


Activitatea fiecărei organizaţii de partid ca fundament al partidului se bazează pe munca de organizare şi cea ideologică, pe colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi pe activitatea de coordonare a fracţiunii parlamentare sau a consilierilor consiliilor locale. Despre aceasta a vorbit în luarea sa de cuvînt Elena Bodnarenco, secretar executiv al CC al PCRM. Pentru o activitate mai fructuoasă, precum şi pentru un schimb oportun de informaţie, o reacţie operativă la situaţiile reale, CC le-a recomandat organizaţiilor primare de partid să desfăşoare adunări de partid minimum o dată în lună.


Elena Bodnarenco, secretar executiv al CC al PCRM, a mai recomandat să fie deschisă o şcoală a tînărului comunist, ale cărei lecţii i-ar ajuta nu numai pe membrii PCRM să se orienteze corect în viaţa de partid, ci şi i-ar ajuta să se adapteze şi pe toţi cei ce se pregătesc să intre în Partidul Comuniştilor.


Pentru a îmbunătăţi nivelul muncii ideologice în condiţiile blocadei informaţionale, Comitetul Central a indicat la necesitatea de a acorda o deosebită atenţie abonării la ziarul «Comunistul». Luînd în calcul faptul că pentru partid aceasta e cea mai eficientă sursă de informaţii, ziarul trebuie să-l aboneze fiecare membru al PCRM: Disciplina de partid despre care, la rîndul său, a vorbit preşedintele comisiei de partid, Oleg Mantorov, este unul din cele mai importante elemente pe care se bazează unitatea organizatorică şi ideologică a Partidului Comuniştilor. Şi pentru a păstra aceste valori în organizaţia primară de partid, e necesar de a fi în permanenţă consultat Statutul PCRM, care trebuie să fie cartea de căpătîi pentru fiecare secretar al organizaţiei de partid.

 

Scopuri. Sarcini. Perspectivă


La situaţia social-economică din ţară s-a referit în luarea sa de cuvînt deputatul Oleg Reidman, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru economie, finanţe şi buget. El a subliniat faptul că societatea noastră în ansamblu, precum şi fiecare cetăţean în parte simte, cum se spune, pe propria piele schimbările negative şi haosul ce domneşte în economia şi sfera socială a Republicii Moldova. Potrivit spuselor lui Oleg Reidman, oricît de optimiste declaraţii ar face guvernarea noastră pentru partenerii europeni de dezvoltare, pentru patronii şi şefii occidentali, situaţia reală demonstrează contrariul. Vorbind despre scandalosul Acord de Asociere semnat de Moldova cu Uniunea Europeană, deputatul a subliniat că principalul conţinut al respectivului document se referă nu la interesele Republicii Moldova. În felul acesta, prin intermediul acestui document, se face o încercare de a atrage republica noastră, ţară neutră şi independentă, într-un joc geopolitic.

 

«Nenorociţii noştri de guvernanţi nu au nici un scop în ceea ce priveşte dezvoltarea Moldovei, scopurile şi sarcinile lor sunt de cu totul altă natură. Situaţia pe care au creat-o ei, uneori, trezeşte un rîs sarcastic, iar alteori te face să plîngi. Uneori poţi să rîzi de miniştrii noştri, dar acţiunile lor au impact asupra întregii societăţi, asupra întregului popor moldav. Viaţa devine tot mai grea şi mai grea», a declarat Oleg Reidman.


În încheiere, deputatul a menţionat că, desfăşurînd munca de agitaţie, în comunicarea lor cu oamenii comuniştii trebuie să deţină informaţia la zi şi s-o prezinte astfel ca omului de rînd să-i fie clar cine în ţara asta depune eforturi ca Moldova să se dezvolte şi, ca urmare, să se îmbunătăţească nivelul de trai al tuturora, iar cine nu se gîndeşte la altceva decît să mai fure ceva şi după aceea să plece peste hotarele ei.


Conducătoarea fracţiunii parlamentare a PCRM, Ina Şupac, a povestit celor prezenţi despre activitatea fracţiunii. În primul rînd, ea a subliniat faptul că nici un fel de greutăţi cu care se confruntă deputaţii-comunişti din momentul confirmării componenţei Parlamentului de legislatura a XX-ea nu vor putea să-i facă să renunţe la calea pe care şi-au trasat-o. Chiar din primele zile, fracţiunea s-a încadrat activ în procesul legislativ. Ca prioritate a acestei munci, a subliniat Ina Şupac, a fost aleasă sfera social-economică.


Conducătoarea fracţiunii parlamentare a PCRM a atras atenţia şi asupra faptului că fracţiunea a devenit un fel de laborator de elaborare a numeroase iniţiative legislative necesare ţării. În acest context, Ina Şupac a declarat că potenţialul şi atitudinea deputaţilor-comunişti faţă de sfera social-economică niciodată nu au fost contestate nici de poporul Moldovei, nici de oponenţii politici. În anul trecut, 2015, fracţiunea a înregistrat în Parlament mai mult de 60 de iniţiative legislative, dintre care majoritatea au fost aprobate de către Parlament.


«Principala direcţie a activităţii deputaţilor din fracţiunea PCRM este comunicarea directă cu alegătorii. În acest scop, deputaţii-comunişti în mod activ organizează întîlniri cu cetăţenii. În pofida dificilei activităţi în Parlament în condiţiile pe care le creează actuala guvernare, în măsura posibilităţilor, fracţiunea îşi îndeplineşte obligaţiile pe care PCRM şi le-a asumat în programul său electoral», a declarat conducătoarea fracţiunii PCRM, Ina Şupac.

 

A dezvolta partidul. A apăra poporul


La rîndul său, Vladimir Voronin a atras atenţia asupra importanţei şi necesităţii seminarelor desfăşurate de Partidul Comuniştilor, la care activiştilor PCRM li se oferă posibilitatea de a afla din prima sursă informaţia la zi, de a primi răspunsuri la întrebările ce-i frămîntă, de a ridica nivelul bagajului lor teoretic şi practic.


Liderul comuniştilor moldoveni a remarcat şi faptul că, în toţi cei 25 de ani de independenţă a ţării, în ţară continuă lupta împotriva comuniştilor. În opinia dumnealui, anume forţele care în fel şi chip încearcă să distrugă, cărămidă cu cărămidă, mecanismul PCRM, astăzi distrug Moldova. Şi pe acest fundal negativ, PCRM, ca unic partid constructiv, care luptă pentru echitatea socială şi bunăstarea cetăţenilor, nu are aliaţi adevăraţi. Totuşi, Partidul Comuniştilor susţine şi întotdeauna va susţine iniţiativa legislativă a oricărui partid, dacă aceasta corespunde scopurilor şi sarcinilor PCRM şi ale întregului popor moldovenesc.


Acum, a declarat preşedintele PCRM, cel mai ameninţător pericol pentru ţară şi pentru întreg poporul moldovenesc este românizarea Moldovei, pierderea suveranităţii şi independenţei ei.


«Curtea Constituţională şi-a permis să modifice neîntemeiat Constituţia. Şi asta pentru că Moldova se înscrie în planurile strategice ale celor care demult aşteaptă să stabilească hotarele Europei pe Nistru. Anume în acest scop Moldova este în mod forţat tîrîtă în Uniunea Europeană. Ferul uzat american în formă de tehnică militară în mod special vine ca să ne scuipe în suflet nouă, moldovenilor, la 9 mai, în Ziua Victoriei, şi să ne arate aici forţa NATO şi forţa Americii. Iar instalarea unei staţii antirachetă în România este un pericol serios şi pentru însăşi Moldova. Comuniştii întotdeauna se vor pronunţa şi vor vota împotriva unor asemenea lucruri», a spus Vladimir Voronin.


Liderul PCRM a subliniat că principala misiune a fiecărui comunist rămîne dezvoltarea şi consolidarea partidului. «Doar aşa îl vom putea apăra pe fiecare dintre noi şi poporul Moldovei, vom putea apăra ţara şi viitoarele generaţii», a încheiat preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: