Restabilire pentru a ne dezvolta
РУС. MOLD.
» » Restabilire pentru a ne dezvolta

Restabilire pentru a ne dezvolta

11-12-2015, 11:24
Просмотров: 865
  
Версия для печати   
Restabilire pentru  a ne dezvoltaBălţi: «Divizarea societăţii în două lagăre — eroeuropean şi proestic — nu numai că ne ameninţă cu un haos, ea poate conduce la o confruntare deschisă».

Pe 5 decembrie, în oraşul Bălţi a avut loc conferinţa a XII-ea municipală de partid de dare de seamă şi alegeri, la ale cărei lucrări au participat 181 de comunişti din 59 organizaţii primare de partid. La conferinţă au fost prezenţi 173 delegaţi, sau 96 la sută din numărul lor total.

 

Oraşul Bălţi — între trecut şi viitor

 

Vladimir Vitiuc, prim-secretar al CM Bălţi al PCRM, în raportul său a menţionat că situaţia în întreaga ţară e mai mult decît complicată, fapt confirmat şi de ultimele sondaje sociologice, potrivit cărora mai mult de 85 la sută din locuitorii Moldovei consideră că ţara se mişcă într-o direcţie greşită.

 

Potrivit dumnealui, pe fundalul evenimentelor ce se produc în ţară, oraşul Bălţi a rămas să fie o insuliţă a stabilităţii şi dezvoltării. Pe parcursul ultimilor ani, aici nu a fost închisă nici o instituţie de învăţămînt, nici o grădiniţă de copii. Mai mult decît atît, în condiţiile reducerii permanente a bugetului municipal, anual au fost alocate mai mult de 15 milioane de lei pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt pe care Ministerul Educaţiei cerea să fie lichidate.

 

În aceeaşi perioadă, în municipiu au fost realizate un şir de proiecte de infrastructură, printre acestea fiind proiectul de modernizare a iluminatului stradal, de renovare — cu mai mult de 70 (!) la sută — a parcului de troleibuze, proiectul de amplasare în cartierele localtive a mai mult de 100 de terenuri de jocuri pentru copii. A fost realizat şi proiectul de conectare a noului microraion al oraşului la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare. Concomitent, anual a fost făcută reparaţia capitală a infrastructurii orăşeneşti, precum şi alte lucrări.


Avînd majoritatea în Consiliul Municipal Bălţi, comuniştii au reuşit nu numai să soluţioneze problemele vitale ale locuitorilor, problemele ce ţin de planificarea economiei oraşului, ci au şi urmat cu stricteţe linia partidului, transpunînd în viaţă punctele programului electoral al PCRM.

 

Prim-secretarul i-a menţionat pe cei mai activi secretari ai organizaţiilor primare şi a enunţat o întreagă listă de măsuri şi acţiuni înfăptuite de comuniştii bălţeni în perioada de dare de seamă. În toată această muncă, participă în cel mai activ mod şi organizaţia comsomolistă din Bălţi.

 

Vladimir Vitiuc a apreciat ca satisfăcătoare activitatea comisiilor municipale, menţionînd, totodată, că nu toţi consilierii au făcut faţă în modul cuvenit responsabilităţilor sale. La soluţionarea problemelor, nu toţi din ei au manifestat insistenţa necesară.

 

Nu prin cantitate, ci prin calitate

 

Una din cele mai importante direcţii a activităţii organizaţiei municipale de partid este asigurarea creşterii rîndurilor ei. În perioada de dare de seamă, comuniştii CM al PCRM au continuat să activeze potrivit formulei «1+1», astfel că rezultate bune au obţinut organizaţiile primare nr.nr. 14, 25, 31, 58.

 

Totodată, trei membri ai consiliului municipal au fost excluşi din rîndurile PCRM, deoarece nu au putut ţine piept complicatelor realităţi ale perioadei politice trecute, dînd dovadă de o slăbiciune ce nu caracterizează un adevărat comunist.


Pentru întîia oară, organizaţia municipală de partid de la Bălţi se află în opoziţie nu doar la nivel republican, ci şi la nivel local. În legătură cu acest fapt, Vladimir Vitiuc a subliniat că e necesar de a fi elaborat un plan concret de muncă în mijlocul comuniştilor în scopul de a le consolida echilibrul moral, precum şi nivelul lor politic şi ideologic. Iar pregătirea pentru alegeri trebuie să aibă loc permanent, zi de zi.


De rînd cu însuşirea unor noi metode de desfăşurare a muncii de agitaţie, este necesar de a perfecţiona sistemul tradiţional. De a selecta astfel de agitatori, care să fie capabili nu doar să aducă la cunoştinţa maselor poziţia PCRM, dar şi să-i convingă pe alegători de justeţea ei. Pregătirea ideologică a tinerilor comunişti este unul din punctele-cheie ale muncii de partid.

 

«Divizarea societăţii în două lagăre — european şi estic — ne ameninţă nu doar cu un haos total, ea ne mai poate duce la o confruntare deschisă. Unica soluţie justă ar fi unirea tuturor forţelor sănătoase atît în societate, cît şi în Parlament, pentru o activitate direcţionată nu spre împărţirea sferelor de influenţă şi a fotoliilor, ci spre binele şi în numele întregului popor al atît de chinuitei noastre Moldove», a declarat primul secretar în luarea sa de cuvînt.

 

Lupta continuă


După raportul comisiei de revizie, pe care l-a prezentat Iulia Ignatova, la conferinţă s-au desfăşurat dezbateri.

 

Boris Corneciuc, membru al biroului CM Bălţi al PCRM:

«În condiţiile deficitului de informaţie, a potopului de minciuni asupra comuniştilor, a dezorientării societăţii, nu am reuşit să-i convingem pe oameni că sunt induşi în eroare. Dar activitatea comitetului municipal şi a biroului constă nu numai în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Noi suntem un partid politic care-şi propune sarcina nu doar de a lua puterea în mîinile sale, ci şi de a perfecţiona activitatea organizatorică, partinică şi ideologică în conformitate cu Statutul PCRM. Acestor obiective trebuie să li se acorde o atenţie concentrată».

 

Elena Lobaciova, secretar al OPP nr. 33:

«De profesie sunt pedagog. Organizaţia noastră primară are în componenţa sa 6 membri — şe ei pedagogi în anii trecuţi. Noi, reprezentanţii sistemului educaţional din ţară, ne străduim să implantăm în conştiinţa tinerei generaţii ideea importanţei a însăşi existenţei statului moldovenesc. Educăm tineretul în spiritul patriotismului, dragostei faţă de Patrie. Trăinicia Partidului Comuniştilor a fost verificată de timp şi noi, pedagogii-comunişti, suntem siguri că organizaţia municipală de partid îşi va păstra rîndurile şi va continua lupta. Doar activînd împreună, vom reuşi să păstrăm Moldova noastră».

 

Vasili Panciuc, deputat din partea PCRM:

«Cînd vorbim despre rezultatele alegerilor, care, desigur, nu pot să ne satisfacă, este foarte important să apreciem rolul nostru în desfăşurarea lor. Astăzi se poartă multe discuţii referitor la faptul cum trebuie să se comporte PCRM în cadrul lor, cu atît mai mult ţinînd cont de apariţia pe arena lor a unui plagiat. Doar, dacă e să analizăm, partidul lui Dodon, ca un elev politic cu nota doi, practic, a copiat metodele de activitate ale comuniştilor. Şi alegătorii îi cred pe aceşti politicieni agramaţi. De aceea este necesar de a le explica cetăţenilor, într-un mod explicit, ce fel de politicieni noi apar, ce scopuri urmăresc şi ce prezintă ei înşişi în sine. Ca răspuns la învinuirile făcute la adresa PCRM, noi declarăm că PCRM nu intenţionează să facă o cîrdăşie cu cineva, ci caută mecanismele prin care ar putea să-şi realizeze punctele programului pe care l-a declarat la alegeri. În munca de aducere la cunoştinţa cetăţenilor a tuturor scopurilor şi sarcinilor pe care partidul şi noi cu dumneavoastră le avem în faţă este important rolul fiecărui comunist, al fiecărei organizaţii primare în parte».

 

Serghei Buzurnîi, primar al satului Sadovoe, municipiul Bălţi:

«Din toţi locuitorii satului Sadovoe, la alegerile locale, în primul tur 75 la sută şi-au dat voturile pentru echipa PCRM. Ceea ce le-a permis comuniştilor să formeze majoritatea în consiliul local. Pînă acum, am reuşit să facem multe, dar şi mai multe avem de făcut de acum înainte. Am pus la punct iluminatul localităţii, am rezolvat problema deşeurilor menajere, am stabilit un sistem de asistenţă medicală, am atras investiţii, se construiesc drumuri, se repară trotuarele, ajutorăm păturilor vulnerabile ale populaţiei. Şi alegătorii ne-au acordat o mare încredere. Desigur, noi facem şi vom continua să facem tot posibilul pentru a o îndreptăţi».

 

Irina Rubţova, secretar al OPP nr.7:

«Poporul e zombat. Poporul e împărţit între Est şi Vest. Ce va fi mai departe? O confruntare deschisă a două lagăre? Pe noi, comuniştii, ne îngrijorează viitorul Moldovei. Adevăraţi politicieni sunt cei care, în numele intetreselor poporului, sunt capabili nu doar să ia o poză şi să treacă în opoziţie, ci şi să negocieze în interesele ţării şi ale poporului ei, să consolideze forţele sănătoase, pentru ca fiecare cetăţean de rînd să trăiască bine. Noi, comuniştii bălţeni, suntem gata să facem tot posibilul pentru asta».

 

Igor Gorceacov, prim-secretar al comitetului municipal al organizaţiei comsomoliste din Bălţi:

«Actuala situaţie politică ne dictează ea însăşi noi metode de luptă politică. Şi doar o echipă rezistentă din punct de vedere moral poate realiza toate ideile şi planurile sale. Acum se duce lupta pentru minţile celor tineri. Iată de ce trebuie să ne intensificăm activitatea în rîndurile tineretului».

 

Vladimir Voronin, lider al PCRM:

«Astăzi o mînă de hoţi guvernează ţara. Aceşti oameni nu sunt profesionişti nici într-un domeniu. Ei pun problema modificării formei de givernare, cum să fie ea — parlamentară sau prezidenţială? Ei atentează asupra Constituţiei. Nu se opresc în faţa la nimic. Este insuportabil de dureros să vezi la ce stare au adus Moldova actualii guivernanţi. Industria nu mai există, nici agricultură nu mai avem... Numiţi-mi cel puţin un ministru la locul lui. În actualul guvern, eu nu văd nici unul! Cum poţi să formezi un guvern de profesionişti în baza principiului de algoritm? Este un lucru imposibil!


Ne aşteaptă o luptă dintre cele mai complicate. Este vorba despre o luptă pentru viitorul întregii ţări. Dacă vom salvgarda Moldova — înseamnă că vom construi şi o viaţă bună în ea».

 

* * *  

În calitate de prim-secretar al CM al PCRM Bălţi, delegaţii la conferinţă în mod unanim l-au reales pe Vladimir Vitiuc. Prin hotărîrea adoptată de conferinţa a XII-ea de partid de dare de seamă şi alegeri, activitatea CM al PCRM în perioada de dare de seamă a fost calificată drept satisfăcătoare.

 

Olga Dzeatcovschi 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: