De fiecare dintre noi depind multe
РУС. MOLD.
» » De fiecare dintre noi depind multe

De fiecare dintre noi depind multe

11-03-2016, 13:03
Просмотров: 341
  
Версия для печати   
De fiecare dintre noi depind multeComuniştii din Ungheni: «De trădarea deputaţilor transfugi, care nu înseamnă nimic în afara partidului, nu se va risipi nici ţara, nici PCRM»

În zilele trecute de odihnă, la Ungheni a avut loc o plenară a comitetului raional de partid. La lucrările ei a participat Maria Postoico, membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, deputat în Parlament.


Principala chestiune de pe ordinea de zi a plenarei a fost luarea în dezbatere a hotărîrii Plenarei a XVIII-ea a CC al PCRM. A fost de asemenea făcută o analiză a desfăşurării adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid şi a conferinţei raionale de partid.

 

Partidul care întotdeauna este solicitat


Acestea au fost subiectele pe care s-a bazat discursul primului secretar al comitetului raional Ungheni al PCRM, Harlampie Chirilov. În particular, el a vorbit despre importanţa activităţii organizaţiilor primare de partid, care constituie fundamentul partidului. De capacitatea de a acţiona a fiecărei din ele depinde şi viitorul partidului.


Primul secretar a vorbit şi despre verificarea rîndurilor partidului. Membrii PCRM sunt cetăţeni simpli ai Moldovei şi bunăstarea lor şi a familiilor este de asemenea influenţată de situaţia socială şi economică nefavorabilă din ţară, care se înrăutăţeşte cu fiecare an. Cu regret, în căutare de cîştig, oamenii continuă să părăsească ţara, chiar dacă-şi dau seama că peste hotare nimeni nu-i aşteaptă cu braţele deschise. Ca şi întregul nostru popor, comuniştii doresc să aibă acasă un loc de lucru, un salariu bun, servicii sociale accesibile, ca să-şi poată întreţine familia. Ei îşi dau perfect de bine seama că doar PCRM poate propune societăţii un program de orientare socială. PCRM de bună seamă împărtăşeşte speranţele majorităţii cetăţenilor Moldovei, de aceea este cel mai cu perspectivă partid şi el întotdeauna va fi solicitat.


Pînă la verificarea nominală a rîndurilor partidului, în organizaţia raională din Ungheni se aflau 836 de oameni. După verificare, aceasta fiind efectuată de două ori, s-a concretizat că numărul comuniştilor s-a redus — în temei, din motive obiective — cu 93 de oameni. Sunt comuişti care pur şi simplu au pierdut legătura cu partidul. Totodată, se observă şi o creştere îmbucurătoare a rîndurilor partidului.


La plenară au fost menţionate şi neajunsurile în activitatea organizaţiei raionale de partid. De exemplu, nu a fost respectat întocmai graficul de desfăşurare a adunărilor în organizaţiile primare. Ceea ce s-a întîmplat din cauza că unul dintre membrii biroului, şi anume cel responsabil pentru patru OPP, pur şi simplu a sabotat organizarea desfăşurării adunărilor. Mai tîrziu, încă pînă la conferinţa raională, pentru încălcarea disciplinei de partid, acesta a fost exclus din componenţa biroului de partid. După care s-a descoperit că el de acum e în rîndurile Partidului Socialiştilor. Bineînţeles, toţi comuniştii i-au condamnat trădarea. În legătură cu asta, un fapt interesant: presa locală, care nu-i prea are la inimă pe comunişti, a condamnat şi ea trădarea acestuia. Pe trădători nu-i respectă nimeni. Fapta lor este apreciată de toţi aşa precum o merită.

 

Pata ruşinoasă a «celor 14»


La plenară s-a vorbit serios şi sincer şi despre trădarea celor 14 deputaţi, care au părăsit fracţiunea PCRM în Parlament. Fapta lor pur şi simplu i-a descurajat pe membrii de rînd ai partidului. Participanţii la plenară au subliniat însă că «aceşti 14» nu sunt întregul partid şi nu ei hotărăsc destinul lui. Fapta lor e o pată ruşinoasă pe care nu o vor putea spăla nici pînă la sfîrşitul vieţii.


Harlampie Chirilov a mai adus exemple de trădare şi a consecinţelor acestora. Cu cît e mai înalt statutul politic şi social al omului, cu atît e mai îngrozitor rezultatul trădării. Cînd Gorbaciov a trădat URSS, consecinţa a fost destrămarea Uniunii Sovietice. În urma trădării deputaţilor noştri, care în afara partidului nu înseamnă nimic, nu se va risipi nici ţara, nici partidul.

 

Dar asta nu înseamnă că trădarea lor este mai puţin dureroasă. Chiar în ajunul săvîrşirii acestei fapte, deputatul Galina Balmoş a asistat la conferinţa de partid de la Ungheni, a remarcat buna activitate a organizaţiei raionale de partid. Iar peste o zi toţi au aflat despre trădarea în masă a acestui grup de comunişti, printre ei fiind şi Galina Balmoş. În opinia primului secretar al comitetului raional Ungheni, dacă în partid într-adevăr au existat careva divergenţe, acestea puteau fi soluţionate în interiorul partidului, cel puţin la nivelul secretarilor Comitetului Executiv Politic şi al primilor secretari din raioane.

 

Trucurile murdare din lupta politică

 

În cadrul plenarei s-a vorbit şi despre jocul politic necinstit al aşa-numitelor partide de stînga, în particular despre partidul lui Dodon, care foloseşte metode murdare de luptă. În loc de o consolidare a forţelor de stînga, se profilează creşterea unei confruntări a lor. În situaţia existentă, se poate afirma că, folosind confruntarea politică de pe frontul stîng, Dodon urmăreşte interesele sale personale ambiţioase şi egoiste. Încercînd din toate puterile să distrugă Partidul Comuniştilor, el procedează ca un politician lipsit de scrupule şi de perspicacitate.


Şi primul secretar, şi cei care au luat cuvîntul au menţionat existenţa unui vacuum de informaţie care se observă în toate raioanele republicii. În acest context, a fost subliniat rolul ziarului «Comunistul» ca unica sursă de informaţie obiectivă.


Comuniştii din Ungheni şi-au exprimat regretul în legătură cu faptul că nu există un canal de televiziune care ar expune punctul de vedere al PCRM, ar reflecta în mod obiectiv activitatea comuniştilor. Majoritatea posturilor televizate ce activează acsăzi pe piaţa mass-media se ocupă de dezinformare şi manipulare.

 

Specificul unui raion mare


Fiecare din cei 11 membri ai biroului comitetului raional de partid este responsabil de cîteva OPP, în care va fi organizată munca informativă. Organizaţia raională de partid din Ungheni întruneşte 44 de organizaţii primare şi 34 de organizaţii la secţiile de votare. În total, în raion sunt 74 secţii de votare şi este complicat chiar şi din punct de vedere tehnic de a le cuprinde pe toate. Dar acesta e specificul unui raion mare şi comuniştii ţin cont de asta.


Plenara s-a desfăşurat într-o atmosferă foarte activă. În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 6 oameni. Deputatul în Parlament, Maria Postoico, le-a povestit comuniştilor prezenţi despre activitatea Comitetului Executiv Politic, precum şi despre poziţia şi activitatea fracţiunii parlamentare a PCRM. De asemenea, a reiterat faptul că iniţiativele promovate de PCRM sunt de orientare socială.


Participanţii la plenară au făcut propuneri cu privire la intensificarea muncii de informare, la instruirea activului de partid la nivel de raion, la întărirea disciplinei de partid şi la menţinerea la un înalt nivel a imaginii partidului.

 

Natalia Lujina

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: