Pentru soluționarea sarcinilor propuse, sunt toate condițiile
РУС. MOLD.
» » Pentru soluționarea sarcinilor propuse, sunt toate condițiile

Pentru soluționarea sarcinilor propuse, sunt toate condițiile

3-07-2016, 10:46
Viziuni: 736
  
Versiunea de tipar   
Pentru soluționarea sarcinilor propuse, sunt toate condițiileComuniștii din Strășeni: e necesar de a pune la punct sistemul de instruire a agitatorilor și propagandiștilor, luîndu-se în calcul complicatele condiții de astăzi.

În conformitate cu Hotărîrea Plenarei a XIX-ea a CC al PCRM, organizațiile raionale de partid desfășoară plenare ale comitetelor raionale de partid cu privire la sarcinile de îmbunătățire a muncii propagandistice de masă în mijlocul populației. La 19 iulie 2016, o asemenea plenară a avut loc la comitetul raional Strășeni al PCRM.

 

În raportul prezentat de tovarășul Petru Filip, prim-secretar al organizației raionale de partid, în baza sarcinilor trasate de Plenara CC, a fost făcută o analiză a muncii efectuate de organizația raională de partid, de asemenea au fost menționate deficiențele și lacunele în această muncă și indicate cu toată claritatea însărcinările pe care le au de îndeplinit atît organizația raională de partid în ansamblu, cît și fiecare organizație primară în parte, luînd în considerare condițiile locale din raion.


Raportul primului secretar a fost completat de luările de cuvînt ale mai multor membri ai comitetului raional de partid, aceștia abordînd probleme referitoare la activitatea în mijlocul populației în anumite localități din raion. Comuniștii din Strășeni au făcut propuneri concrete în ceea ce privește perfecționarea muncii propagandistice de masă, expediind respectivele propuneri la adresa comitetului raional de partid și la cea a CC al PCRM.


Vorbitorii au subliniat că este necesar să fie creat un sistem de instruire a agitatorilor și propagandiștilor pentru ulterioara lor muncă în mijlocul populației, luîndu-se în calcul complicatele condiții de astăzi. De asemenea este necesar de a pune la punct un sistem eficient de informare a activului de partid de către CC al PCRM, care ar fi bine să cuprindă în sine nu numai abonarea la ziarul «Comunistul», ci și desfășurarea seminarelor, a întîlnirilor cu deputații din fracțiunea comuniștilor în Parlament, elaborarea unor îndrumări metodice și scheme, acestea urmînd să fie acomodate la condițiile locale de către comitetul raional de partid. La plenara CR Strășeni al PCRM a fost remarcat faptul că deosebit de utile și rezultative sunt întîlnirile deputaților noștri în Parlament nemijlocit cu populația la locul ei de muncă, la diferite acțiuni din sate și orașe, ci nu numai întîlnirile organizate în cadrul comitetului raional de partid.

 

Printr-o hotărîre a plenarei, a fost creat un grup raional de propagandiști și planificată crearea unor grupuri de agitatori în fiecare organizație primară de partid.


Dialogul din cadrul plenarei a fost constructiv și interesant pentru toți participanții la ea. În hotărîrea adoptată, s-a subliniat că în organizația de partid din raionul Strășeni, din care fac parte 540 de comuniști, există toate condițiile necesare pentru îndeplinirea Hotărîrii Plenarei a XIX-ea a CC al PCRM și că, la realizarea sarcinilor propuse, comuniștii strășeneni vor ține cont de condițiile locale și de specificul raionului.
 
Oleg Mantorov, președinte al comisiei de partid a CC al PCRM
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: