Să luptăm cu același succes
РУС. MOLD.
» » Să luptăm cu același succes

Să luptăm cu același succes

9-07-2016, 10:00
Viziuni: 1 858
  
Versiunea de tipar   
Să luptăm  cu același succesComuniștii din Ialoveni: «Noi întotdeauna am dat ripostă provocărilor, nu am permis să fim intimidați și umiliți. Noi și astăzi ne continuăm lupta în numele unor adevărate valori și idealuri»

Duminica trecută, comuniștii din Ialoveni s-au întrunit la o adunare festivă cu prilejul aniversării a 20-ea a organizației raionale de partid. La prima vedere, e o durată de timp nu prea mare. Dar pe parcursul ei a crescut o nouă generație. Astăzi, mulți tineri intră în rîndurile Partidului Comuniștilor și, împreună cu tovarășii mai experimentați, construiesc și dezvoltă PCRM.

 

De rînd cu veteranii partidului, la manifestația de sărbătoare consacrată împlinirii a 20 de ani de la întemeierea CR Ialoveni au luat parte comsomoliști și membri tineri ai PCRM. Cu această dată semnificativă, au venit să-i felicite pe comuniștii ialoveneni președintele PCRM, Vladimir Voronin, și Maria Postoico, membru al CC, deputat în Parlament.

 

Curaj și fermitate


În această zi, comuniștii din Ialoveni în primul rînd și-au exprimat recunoștința față de tovarășii care s-au aflat la începuturile organizației, precum și față de cei care, în timpuri destul de complicate, au participat activ la viața partidului. În urma muncii lor, au rămas rezultate și realizări, au rămas amintiri frumoase. În baza acestora, astăzi comuniștii acumulează experiență personală și de partid, iau parte la viața obștească și politică a raionului și a țării.


În legătură cu această dată remarcabilă, pentru merite și pentru eforturile depuse în scopul renașterii organizației raionale de partid din Ialoveni, cu diplome din partea Comitetului Central al PCRM au fost distinși un șir de veterani ai partidului: Ion Meriacre — veteran de război, în rîndurile partidului se află 62 de ani; Ion Gîndea — în rîndurile partidului se află 60 de ani; Timofei Istrati, Ion Gudeanu, Vasile Arușor, Dmitri Safronovici, Gheorghe Costin, Vasile Vîrtosu. Pentru participarea activă la viața organizației raionale de partid, cu diplome de onoare din partea comitetului raional Ialoveni au fost distinși: Anatolie Vîrtosu, Vera Sgîrcu, Ion Ionaș, Nicolae Gordilă, Ion Drogan, Fiodor Gîncu, Gheorghe Costin, Lidia Ceadei, Trofim Ciobanu, Svetlana Covalenco, Nicolae Ermurache, Constantin Zamșa, Ion Vrabie, Ion Cotorobai, Dumitru Vlas, Mihai Condrea, Natalia Popa.Tot în această zi, i-a fost înmînat carnetul de comunist lui Corneliu Morari, un tînăr de 18 ani.

 

* * *

Prima adunare — cea la care a fost format comitetul raional de partid — a avut loc în incinta școlii nr.1 din orașul Ialoveni în îndepărtatul an 1996. La ea a participat și reprezentantul Comitetului Central al PCRM, Piotr Opareniuc, care a venit în raion la indicația președintelui partidului, pentru a fi prezent la întemeierea organizației de partid. Iată numele comuniștilor care au fondat CR Ialoveni al PCRM: Victor Teaglovschi, Ion Meriacre, Nicon Gelețchi, Ion Gîndea, Vasile Sanduța, Pavel Dimitriev. În ziua de 14 iunie a anului 1996, anume ei au făcut primul pas al activității organizației de partid din Ialoveni. Și astăzi, fiecare membru al ei este recunoscător acestor oameni pentru curaj li fermitate.

 

* * *

În discursul său, prim-secretarul CR Ialoveni al PCRM, Ștefan Bivol, a menționat că fără comuniști puternici, dîrji, fără o echipă de profesioniști, fără sprijinul adepților partidului, nu ar fi putut rezista nici însuși PCRM, nici statul. Potrivit primului secretar, un rol important pentru CR îl joacă organizațiile primare de partid. La ziua de astăzi, în raionul Ialoveni activează 50 de OPP ale PCRM, dintre care 38 primare și 12 de secție, ceea ce permite să fie cuprinse toate circumscripțiile electorale. O parte din organizațiile primare au fost create pe parcursul ultimilor ani și fiecare secretar al lor, după cum a subliniat Ștefan Bivol, a adus o deosebită contribuție la dezvoltarea organizației sale primare.


Pe parcursul celor 20 de ani trecuți, în viața obștească și politică a comitetului raional Ialoveni un colosal rol îl are colaborarea cu organizațiile obștești din raion. După cum a afirmat primul secretar, și Uniunea Femeilor, și organizația de veterani întotdeauna au fost tovarăși fideli ai comitetului raional , un sprijin de nădejde.


«Fiecare membri al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova posedă un potențial enorm, înțelepciune, responsabilitate nu numai față de sine și apropiații săi, ci și față de poporul moldovenesc, față de întreaga țară, față de viitorul ei. După acești 20 de ani de luptă continuă, de victorii și înfrîngeri, de bucurii și deziluzii, PCRM continuă să se bucure de încredere din partea oamenilor. Noi am parcurs un drum complicat. În acest parcurs, am fost intimidați, asupra noastră s-au făcut presiuni cu scopul ca să părăsim partidul. Dar noi, pășind cu aceeași mîndrie înainte, fără a ne pleca în fața cuiva capul, am dat ripostă tuturor provocărilor, nu am permis să fim intimidați și umiliți», a declarat Ștefan Bivol.

 

Oameni tari și părtași fideli


Veteranul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Ion Meriacre, anul acesta și-a marcat jubileul de 90 de ani. Iar în rîndurile partidului se află timp de 62 de ani! Adresîndu-se celor prezenți la adunarea festivă, el a spus: «Sunt mîndru de faptul că ne-am păstrat rîndurile, că pe parcursul multor ani sunt și eu împreună cu dumneavoastră — cu o echipă unită și puternică. Mai avem multe de făcut în viitor, de aceea vă doresc forțe și tărie de spirit! Comuniștii au fost și rămîn oameni tari, cinstiți și cu dreptate».


Președintele organizației teritoriale Ialoveni a Uniunii Femeilor din Moldova, Mariana Gîncu, a mulțumit organizației raionale de partid pentru profesionalism, responsabilitate și deschidere spre oameni, subliniind că și colaborarea reciprocă în timpul celor 20 de ani întotdeauna a fost rodnică. Ea și-a exprimat încrederea că organizația de femei și în contuare va continua să-și îndeplinească promisiunile.


Și-au exprimat susținerea lor și reprezentanții comsomolului din raion, declarînd că tovarășii mai în vîrstă întotdeauna vin în ajutorul generației tinere, iar generația tînără, la rîndul său, cu mîndrie preia bogata lor experiență de partid.


Maria Postoico, deputat în Parlament, în numele său, și-a exprimat recunoștința față de comuniștii ialoveneni, subliniind că pentru ea a fost o mare onoare colaborarea timp de mulți ani cu comuniștii din această organizație. «Dumnevoastră nu numai că sunteți o parte a unei mari familii de partid, dar și o componentă importantă a statului nostru. În afară de munca de bază, vă depuneți eforturile la dezvoltarea organizației. Și, în plus, posedați o vocație — vocația de politician. Fie la nivel local, fie la nivel raional sau central, aveți un mare rol. Este îmbucurător faptul că comuniștii ialoveneni nu-și pierd curajul», a spus
Maria Postoico.


Vladimir Voronin, președinte al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a specificat că, la ziua de astăzi, în rîndurile PCRM se află doar 3% din foștii membri ai PCUS. Potrivit liderului comuniștilor moldoveni, asta denotă faptul că Partidul Comuniștilor este o formațiune politică tînără. PCRM păstrează ideologia comunistă, se pronunță pentru egalitatea socială a tuturor cetățenilor.


Acest adevăr comuniștii l-au confirmat în fapt timp de 8 ani, din 2001 pînă în 2009. Eliberînd țara de datorii, dezvoltînd toate sferele de activitate vitală ale statului, ei au demonstrat că Moldova se poate dezvolta de sine stătător. Dar, după cum a relevat Vladimir Voronin, noua guvernare liberal-democratică n-a fost capabilă să păstreze potențialul acumulat de comuniști, n-a putut conștientiza ce înseamnă administrarea statului și nici responsabilitatea sa pentru această administrare. Și acum în fiecare zi din țară pleacă zeci de cetățeni ai Moldovei, pensiile și salariile nu sunt majorate, pensionarii supraviețuiesc cu mare greu.


«Sunt recunoscător fiecărui comunist care s-a aflat la începuturile formării organizației raionale de partid din raionul Ialoveni, care a dezvoltat comitetul raional pe parcursul a 20 de ani și care păstrează aceste tradiții și în ziua de astăzi.
 
Dumneavoastră, comuniștii ialoveneni, pe parcursul acestor ani ați demonstrat că sunteți oameni curajoși. În toți acești ani v-ați aflat sub teascul unei presiuni dintre cele mai dure. Dar, în ciuda ei, continuați să dezvoltați partidul. Principala noastră prioritate este munca în mijlocul populației Moldovei și susținerea cetățenilor. În afară de comuniști, n-are cine să lupte pentru țară, pentru popor. În ciuda tuturor încercărilor și schimbărilor din partid, noi continuăm să stăm solid pe picioare, să muncim. Eu vă doresc să continuați dezvoltarea organizației și cu același succes să luptați și să țineți piept tuturor încercărilor. Vă doresc ca spiritul dumneavoastră colectiv, încrederea în tovarăși să vă ajute nu doar să vă mențineți tonusul interior, ci și să-i mobilizați pe cetățenii întregii noastre Moldove», a declarat președintele PCRM, Vladimir Voronin.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: