De partea noastră e adevărul și ordinea
РУС. MOLD.
» » De partea noastră e adevărul și ordinea

De partea noastră e adevărul și ordinea

22-07-2016, 13:48
Просмотров: 286
  
Версия для печати   
De partea noastră e adevărul  și ordineaComuniștii din Rîșcani: Poporul Moldovei trebuie să oprească toate procesele negative lansate de cei de la putere și să întoarcă țara pe calea unei noi vieți

În actuala situație politică — cînd planează pericolul asupra suveranității și independenței Moldovei, cînd indicii social-economici bat toate recordurile negative, cînd populația se află la limita sărăciei, cînd corupția a cuprins cu tentaculele sale toate sferele de stat — munca de partid a comuniștilor de explicare a cauzelor apariției respectivei crize, precum și de stabilire a căilor de ieșire din ea, la ziua de astăzi, este o necesitate stringentă. Totodată, e la fel de necesară și intensificarea la maximum a muncii explicative de masă în mijlocul populației. Accentele în această direcție comuniștii le pun la plenarele comitetelor raionale.

 

Comuniștii din Rîșcani și-au ținut forumul lor de partid duminica trecută. În cadrul lui, membrii comitetului raional au supus discuției munca explicativă de masă efectuată în raion, totodată schițînd și sarcinile comitetului raional pentru perioada imediată. La lucrările plenarei a participat președintele PCRM, Vladimir Voronin.

 

Arsenalul politic


După cum a declarat prim-secretarul comitetului raional, Ion Pasat, o deosebită atenție comuniștii rîșcăneni acordă muncii de propagandă și agitație, deoarece în condițiile statornicite pînă acum cetățeanul simplu se poate foarte ușor pierde în volumul enorm de informații. Zeci de posturi de televiziune, internet-resurse, ziare și alte surse sunt capabile să-l pună pe om și chiar îl pun în încurcătură. Anume din acest considerent, pentru Partidul Comuniștilor, care la ziua de astăzi ocupă un loc de frunte în societate, munca explicativă de masă și propagarea ideilor și a misiunii respectivei formațiuni politice în mijlocul populației este unul dintre cele mai importante instrumente.


Și, pentru a folosi cît mai eficient instrumentarul disponibil, rîndurile partidului trebuie să fie cît mai unite. În această privință, după cum a declarat Ion Pasat, în ciuda faptului că oponenții politici neîntrerupt fac încercări în întreaga țară de a-i dezbina pe comuniști, îndeosebi în preajma alegerilor, organizația raională din Rîșcani, deși nu e numeroasă, se află pe poziții trainice. Astăzi, la evidența organizației de partid se află 255 de comuniști. Aici continuă și munca de structurizare pe orizontală a PCRM.


Cît privește situația generală pe raion, prim-secretarul a remarcat, în particular, înrăutățirea vieții social-economice. Promisiunile făcute de cei care astăzi se află în fruntea administrației raionale nu se îndeplinesc. Și răbdarea cetățenilor e pe cale să erupă. Potrivit spuselor primului secretar, nu-i exclus că în viitorul apropiat se poate produce o explozie socială.


«Oamenii, cetățenii noștri de rînd, sunt dezorientați. Noi, comuniștii, suntem datori să-i ajutăm să se orienteze. Astăzi, principala noastră misiune este de a intensifica munca explicativă. Dacă nu noi, cine le va descoperi oamenilor adevărul?

 

Organizația de partid a PCRM din raionul Rîșcani trebuie să-și completeze astăzi rîndurile sale cu noi forțe. Pentru noi este important ca munca de agitație să fie efectuată la un înalt nivel», a declarat Ion Pasat, prim-secretar al CR Rîșcani al PCRM.

 

Totul e în puterile noastre


De partea noastră e adevărul  și ordineaÎn luările lor de cuvînt, participanții la forumul de partid au menționat dispoziția negativă a alegătorilor față de puterea în exercițiu la toate nivelurile. De asemenea s-a vorbit și despre faptul că oponenții politici, care astăzi dețin funcții de conducere, sunt preocupați nu de soluționarea unor probleme și sarcini concrete ce țin de viața satelor, orașelor, raioanelor și a țării în ansamblu, deoarece ei rezolvă problemele lor personale. În plus, comuniștii au menționat și faptul că, în teritoriu, oponenții se străduiesc din toate puterile să denigreze imaginea PCRM, inventînd diferite povești. În acest context, membrii PCRM au subliniat că intensificarea muncii explicative de masă în mijlocul populației va contribui la reprimarea acestui proces negativ.


La rîndul său, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, care a răspuns la numeroasele întrebări adresate de comuniști, a relevat că plenarele comitetelor raionale trebuie să pună accentele care se referă la munca în mijlocul alegătorilor. Liderul comuniștilor moldoveni a subliniat că munca în rîndurile cetățenilor trebuie să fie efectuată zilnic, indiferent de timp, de situația din țară și de starea de spirit a societății. Asta cu atît mai mult se referă la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, pentru care anume munca în mijlocul populației rămîne a fi principala misiune.


«Comuniștii trebuie să fie pregătiți pentru orice provocare, trebuie să facă față oricărei sarcini. Și să le explice oamenilor că, dacă și de acum înainte la alegeri cetățenii vor continua să-și vîndă voturile, Moldova la sigur nu va putea fi salvată niciodată. Toamna acestui an va fi fierbinte — fierbinte din punctul de vedere al încordării în societate. Așa cum trăiește astăzi poporul, este imposibil de a răbda și în continuare. Cuvîntul adevărului, pe care zi de zi îl duc oamenilor comuniștii, trebuie să contrazică și să prevaleze de nenumărate ori acea minciună cu care cei de la putere în mod nerușinat îi înșeală pe cetățeni. Sunt sigur că poporul Moldovei este capabil să oprească toate procesele negative din țară, să-i atragă la răspundere pe cei vinovați de situația din țară și să întoarcă țara pe calea unei noi vieți, în care va domina dezvoltarea și prosperarea ținutului nostru, precum și bunăstarea cetățenilor noștri», a declarat Vladimir Voronin.


Liderul comuniștilor moldoveni i-a îndemnat pe membrii comitetului raional Rîșcani să continue dezvoltarea organizației raionale de partid, menționînd înaltul ei potențial, și să-i unească pe oamenii onești și cumsecade în jurul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: