A redobîndi puterea politică
РУС. MOLD.
» » A redobîndi puterea politică

A redobîndi puterea politică

3-03-2017, 16:35
Просмотров: 1 010
  
Версия для печати   
A redobîndi puterea politicăComuniștii bălțeni: «PCRM este partidul oamenilor de rînd, pentru omul de rînd, partid care apără și respectă interesele cetățenilor țării»

Pentru comitetul municipal Bălți al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, anul 2016 a fost unul de cotitură. Dar înșiși comuniștii n-au cedat în fața încercărilor. Organizația continuă să existe, desfășoară o muncă activă. Astăzi, la evidența ei se află 315 comuniști întruniți în 34 de organizații primare de partid. Corespondentul ziarului «Comunistul» discută cu prim-secretarul ei, Serghei Rubțov, și cu secretarul pentru ideologie, Lilia Menuhova, despre ziua de astăzi a CMB, despre faptul cum fac față comuniștii tuturor problemelor care-i încercuiesc.

 

CMB: reformatarea


Potrivit lui Serghei Rubțov, întregul an 2016 a fost consacrat verificării numărului de membri ai organizației, a muncii efectuate de organizațiile primare de partid și a sarcinilor ce urmau să fie îndeplinite de respectivele organizații. Cel mai mult timp l-a solicitat verificarea numărului de comuniști. Se considera că, la moment, în organizație stau la evidență mai mult de o mie de comuniști. Dar începînd să examineze documentația, noul secretar a descoperit că în liste sunt multe «suflete moarte». În plus, o parte din comuniști au plecat în urma trădătorilor. Ca rezultat al verificărilor, din componența CMB au fost excluși circa 600 de oameni.


«Acest lucru l-am făcut în termene destul de restrînse. Tot pe parcursul lui 2016, am conlucrat cu toate organizațiile primare. După care la momentul de față avem la evidență 315 comuniști întruniți în 34 OPP. La ziua de astăzi, în organizația municipală de la Bălți au rămas doar acei care sprijină sincer ideile promovate de PCRM și programul lui. Cît privește cei care și-au exprimat dorința să intre în rîndurile noastre, acum suntem destul de prudenți, le examinăm cu multă atenție candidaturile, pentru ca, așa cum spune înțelepciunea populară, să nu călcăm în străchini, adică să nu greșim. Acum punem accentul nu pe cantitate, ci pe calitate. Doar așa pe viitor vom putea munci activ împreună cu noii membri și tot împreună cu ei vom putea obține rezultatele pe care ni le dorim. Am acordat o atenție destul de mare și colectării cotizațiilor de membru, lucru care, după cum am descoperit, era total în delăsare. Acum toate decurg conform planului», a menționat prim-secretarul.


Secretarul pentru ideologie, Lilia Menuhova, a adăugat că, oricît ar părea de uimitor, în rîndurile CMB doresc să revină foștii comuniști: «Cînd domnul Vitiuc ne-a făcut «cadoul» despre care se știe, mulți comuniști au plecat împreună cu dumnealui, fără a ști cu certitudine unde se duc. Și astăzi, cînd oficiul de la Bălți al Partidului Democrat îl conduce domnul Mahu, s-a dovedit că pe oameni pur și simplu i-au tîrît în PDM. Conștientizînd acest fapt, foștii noștri tovarăși au refuzat să devină membri ai Partidului Democrat și, în ultimă instanță, au rămas, cum se zice, nicăieri. Mulți dintre dînșii ne telefonează mai în fiecare zi, în discuțiile cu ei, foștii noștri tovarăși se plîng că au fost zăpăciți, induși în eroare, că nimeni nu le-a explicat nimic pe înțeles. Pînă la urmă, și-au dat seama că pur și simplu au fost manipulați, pentru a demonstra cît sunt de atotputernici trădătorii și cît de ușor i-au învins pe comuniști. Dar pe comuniști nu-i atît de ușor să-i învingi».


Vorbind despre transfugi, primul secretar a remarcat că «fostul» nu-i împiedică pe comuniști să activeze. În același timp, din oficiul de la Chișinău, el îi plasează pe oamenii «săi» în funcții la serviciile deconcentrate, care acum se supun Guvernului. Adică, treptat, pune mîna pe toate posturile profitabile. Din planurile pe viitor, desigur, face parte participarea la alegerile locale, însă nu e clar cine va fi candidatul lor, deoarece ratingul lui Octavian Mahu, după alegerea sa în calitate de conducător al organizației de la Bălți a Partidului Democrat, a căzut, cum se spune, mai jos de plintă. Și dacă el va lucra în această funcție la fel cum «a lucrat» la comuniști ca secretar pentru ideologie, putem doar să compătimim Partidul Democrat.

 

În mod deschis, onest, constructiv


În luarea sa de cuvînt la Congresul VIII al PCRM, prim-secretarul bălțean a menționat faptul că, la începutul anului 2016, exista o ruptură între CMB și comuniștii de rînd. Printre cauzele din care s-a ajuns la respectiva situație și cum pe parcursul anului trecut a încercat să pună la punct această legătură, Serghei Rubțov subliniază faptul că majoritatea deciziilor sale, comitetul orășenesc le lua ca și cum în culise, în cel mai bun caz — la ședința biroului. Pe cînd masele largi de comuniști nu participau nici la dezbateri, nici la înaintarea candidaților la alegerile locale.


Această neglijență i-a costat scump pe comuniștii bălțeni. Acum, să zicem așa, tema a fost făcută, a subliniat primul secretar, adăugînd că, la etapa dată, în fața CMB se află sarcina de a se pregăti pentru viitoarele alegeri locale și parlamentare.


«Munca în acest scop constă în următoarele: ne-am adresat tuturor secretarilor OPP, indicîndu-le comuniștilor să discute în localitățile lor și să propună posibilele candidaturi în consilii și în funcția de primar. După care le vom supune discuției la birou, apoi, în cadrul unei plenare, vom lua deciziile definitive. Această muncă este necesară și trebuie făcută pentru ca, după aceea, nimeni să nu aibă careva motive de a ne învinui că le-am făcut pe toate în taină, fără ca să știe lumea. Deci, le-am făcut în mod deschis, onest, constructiv — acum o asemenea abordare o facem față de întreaga activitate a comitetului orășenesc», a explicat Serghei Rubțov.


În respectiva ruptură, Lilia Menuhova vede vina foștilor conducători care, potrivit spuselor ei, aveau alte interese. Tinzînd spre neapărata creștere a numărului de comuniști, subliniază secretarul pentru ideologie, «foștii» nu țineau seama de opinia comuniștilor de rînd. Și asta a condus la mari deficiențe în problemele care țin de disciplina de partid, de gestiunea lucrărilor de secretariat, de ordine și de multe altele.

 

«Pe cînd astăzi comuniștii din organizațiile primare vin cu multe propuneri interesante. Oamenii au simpțit că există de bună seamă un comitet orășenesc, unde comuniștii se pot adresa oricînd și totdeauna cuvîntul lor va fi auzit. Noi ne străduim să readucem la nivelul cuvenit disciplina de partid, fără de care nici o misiune nu poate fi realizată pe deplin. Este foarte important să întoarcem și încrederea pierdută față de conducătorii organizației municipale din partea comuniștilor de rînd, pentru a relua munca de consolidare a rîndurilor noastre», a adăugat Lilia Menuhova.


Punînd accentele


Pe agenda CMB primordiale sunt primirea unor noi comuniști în rîndurile PCRM, precum și munca în mijlocul populației. Ritmul ei a scăzut întrucîtva din cauza terapiei de șoc pe care au aplicat-o foștii tovarăși și a dezamăgirii cetățenilor de clasa politică din țară. Cu toate acestea, oamenii treptat prind la curaj și găsesc în sine forțe pentru ca să vină alături de cei care luptă pentru viitorul Moldovei. Serghei Rubțov consideră că «cei care aderă la noi într-un timp atît de complicat sunt oameni de nădejde, comuniști adevărați, și noi contăm foarte mult pe forțele lor».


După cum spune și secretarul pentru ideologie, în cadrul muncii desfășurate în mijlocul populației, comuniștii au misiunea de a aduce la cunoștința maselor opinia și starea de spirit a partidului. În acest context, Lilia Menuhova a accentuat nu doar necesitatea ca fiecare comunist să aboneze ziarul «Comunistul», ci și să propage acest organ de presă în rîndurile populației: «Treptat, oamenii încep să analizeze situația, își amintesc ce au făcut comuniștii în perioada guvernării lor din 2001 pînă în 2009. Și nu-i de mirare. După cum știm, de atunci încoace, au fost distruse toate sferele de activitate a statului și cetățenii s-au pomenit strînși în menghina unor realități triste, așa încît tot mai des poți auzi de la ei «iar în timpul comuniștilor era asta și asta…». Adică oamenii simt o nostalgie față de acele timpuri. Nici asta nu-i de mirare: diferența de bună seamă e catastrofală. Pînă și tineretul începe să se uite cu alți ochi la ceea ce se întîmplă în țară. El are cu ce compara: are exemplul a ceea ce face partidul lui Usatîi, vede cum conduc țara socialiștii, ce fac alte partide politice. Tinerii știu cum era Moldova în timpul guvernării comuniștilor. Despre asta le povestește generația mai în vîrstă. Ca rezultat, ei meditează mai profund asupra lucrurilor din jur. Pentru generația în vîrstă situația e mai complicată, de aceea deseori umblă încoace și încolo. Dar cine chibzuiește rațional, pînă la urmă, pune accentele în mod corect».


Cît privește munca în comun cu organizațiile primare, ea continuă. Împreună cu locuitorii municipiului, comuniștii participă activ la acțiunile consacrate unor date memorabile, la acțiuni de partid, plenare lărgite. Apropo, la plenarele lărgite poate participa oricare doritor.


«Este important să fim deschiși în fața oamenilor. Doar astăzi au nevoie de sprijin nu doar comuniștii de rînd, ci și oamenii fără de partid, cetățenii de rînd. Partidul Comuniștilor este partidul omului de rînd, partidul care activează întru binele omului de rînd, care apără și respectă interesele tuturor cetățenilor. Comuniștii niciodată nu s-au ascuns de oameni. Oamenii vin la noi după ajutor, după sfat, ne roagă să le povestim și să le explicăm situația de astăzi din țară. Și nimeni din tovarăși nu-și pierde încrederea nici în forțele sale, nici în munca sa. Istoria se repetă. Mai devreme sau mai tîrziu, dezmățului care distruge Moldova îi va fi pus capăt», este ferm convins primul secretar.

 

Colaborare trainică


Un loc important în activitatea CMB îl ocupă și colaborarea cu organizațiile obștești. Comuniștii de mulți ani mențin bunele tradiții de conlucrare și cu Uniunea Femeilor, și cu Uniunea de veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, și cu Uniunea de veterani ai războiului din Afganistan. Deși pe parcursul anilor, în virtutea împrejurărilor, mulți dintre membrii organizațiilor enumerate și-au schimbat viziunile, respectivele organizații nu s-au rupt de comuniști. Ele continuă să se intereseze de viața și de planurile comuniștilor, găsesc timp și, periodic, acordă PCRM sprijin și ajutor.


Cît privește organizația comsomolistă, prim-secretarul CMB a constatat cu regret că «o asemenea organizație acum nu există în Bălţi. De la 2009 încoace, ea treptat s-a micșorat, așa încît la ziua de astăzi nu există nici prim-secretar, nici birou. Cei doar cîțiva tineri care au rezistat în fața împrejurărilor acum sunt întruniți într-o organizație primară și fac tot posibilul ca să atragă noi tineri în rîndurile organizației și, pe viitor, să structureze comsomolul și la Bălți».


Cu amploare istorică


Anul acesta, comuniștii vor consemna centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Comuniștii bălțeni, în particular, de asemenea se pregătesc să marcheze pe larg această dată. După cum spune Serghei Rubțov, în prealabil a fost schițat un plan de acțiuni. La etapa dată, planul este revăzut, după care va fi supus discuțiilor în cadrul organizațiilor primare, vor fi audiate opiniile și propunerile comuniștilor de rînd, după care planul va fi aprobat definitiv și se va proceda la realizarea lui. «Printre acțiunile schițate, am planificat, de exemplu, ore informative. În cadrul acestora, avem intenția să le amintim oamenilor istoria Marii Revoluții și tot ceea ce s-a întîmplat după ce ea a fost săvîrșită. Planificăm conferințe, seminare cu participarea adepților noștri și a cetățenilor fără de partid. Acțiunile noastre se vor încheia cu o paradă în ziua de 7 noiembrie, așa cum se făcea în anii sovietici», ne-a comunicat primul secretar.

 

«Principalul e că noi suntem împreună»


Caracterizînd munca organizației municipale de la Bălți, și primul secretar, și secretarul pentru ideologie sunt unitari în opinia că în orice muncă există anumite greutăți. Potrivit lor, greutățile au apărut din cauza că viața și a țării, și a cetățenilor s-a schimbat brusc. Mulți oameni nici nu și-au dat seama ce s-a întîmplat. Iar cine și-a dat seama, n-a putut să se adapteze și să se împace cu ceea ce s-a întîmplat.


«Nu e atît de ușor să bați și să fii auzit, dar dacă acest lucru îl face o echipă întreagă, — iar comuniștii anume în echipă lucrează, — toate ne vor reuși. Noi ne vom putea reveni, ne vom recăpăta spiritul combativ. Și, orice s-ar vorbi acum, comuniștii există, organizațiile lor activează, PCRM e alături de popor. Nimeni dintre noi nu este indiferent față de faptul ce se întîmplă în țară și cu țara. Nu ne este indiferentă munca noastră, în ce mod o facem, de dragul cui și în ce scopuri. Comuniștii nu se ascund unul la spatele altuia, toate problemele ce-i preocupă pe membrii CMB le discutăm în mod deschis. Noi am încetat să ne temem de critică, am încetat să ne temem de observații», a subliniat secretarul pentru ideologie.


«Principalul e că noi suntem împreună. Și e un lucru normal: munca, scopurile, obiectivele sunt pentru toți aceleași. Nu trebuie să existe situații în care careva probleme să fie soluționate «în culise», pe la spate, așa cum se făcea mai înainte. În mod onest, deschis și în comun — doar așa putem obține și o disciplină de partid, și succese; doar așa putem să ne propunem scopuri mari și să le realizăm în fapt. La etapa dată, avem mult de lucru, cunoaștem direcția în care trebuie să mergem. Avem forțe, experiență, oportunități și, principalul, avem oameni împreună cu care ne este pe puteri orice muncă», a spus la sfîrșitul întîlnirii noastre Serghei Rubțov, prim-secretar al CMB al PCRM.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: