Pentru o Europă fără neonazism
РУС. MOLD.
» » Pentru o Europă fără neonazism

Pentru o Europă fără neonazism

17-06-2017, 12:15
Viziuni: 735
  
Versiunea de tipar   
Pentru o Europă fără neonazismParticipanții la conferința antifascistă: «Partidul Stînga Europeană este platforma capabilă să opună rezistență ciumei naziste»

 

În ultimii ani, fascismul din nou își face apariția în societate. Focarul lui se află în Europa de Est. În țările din această regiune, poziția partidelor radicale de dreapta, naționaliste, ultraradicale este susținută inclusiv de guvernare, iar unele partide de dreapta sînt parte a coalițiilor guvernante. În Moldova, de exemplu, aceasta se exprimă, în particular, prin schimbarea denumirilor de străzi, prin marșuri ale revanșarzilor, prin profanarea inscripțiilor cu respectivul caracter în locurile publice, precum și prin falsificarea istoriei.


Astăzi, cum poate fi opusă rezistență fascismului? În actualele condiții, care metode și mijloace de luptă împotriva lui sînt mai eficiente? Aceste și alte probleme au fost abordate și supuse discuțiilor în cadrul conferinței internaționale «Creșterea valului de fascism în Europa», care s-a desfășurat în zilele de 2-3 iunie în capitala Bulgariei — orașul Sofia.


La această acțiune, organizată de Partidul Bulgar de Stînga, de rînd cu Partidul Stînga Europeană, au participat cunoscuți reprezentanți ai mișcărilor de stînga din Republica Moldova, Bielorusia, Germania, Franța, Ungaria, Grecia și din alte țări europene. Țara noastră a fost reprezentată de membrul Comitetului Executiv Politic al Partidului Comuniștilor, Denis Iachimovschi, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Comuniste a Tineretului din Moldova.


Liderul Comsomolului moldav a luat parte la ședința grupului Europei Centrale și de Est al Partidului Stînga Europeană, la care s-au purtat discuții asupra situației politice și social-economice din țările respectivei regiuni. În aceeași zi, membrii grupului au cinstit memoria celor căzuți pentru libertatea și independența Bulgariei, depunînd flori la Monumentul Tinerilor Antifasciști și Ilegaliștilor.


În cadrul acestei confernțe, Denis Iachimovschi, prim-secretar al CC al UCTM, a prezentat raportul «Europa de Est — leagănul renașterii pericolului fascist». După cum a menționat liderul Comsomolului moldav în conversația sa cu corespondentul ziarului «Comunistul», scopul conferinței a fost aprecierea din punct de vedere al mișcării de stînga, precum și al viziunii marxiste a acțiunilor cu caracter nazist, care se desfășoară în regiune.


Potrivit lui Denis Iachimovschi, participanții la conferință au menționat faptul că se întreprind încercări de a renaște fascismul, și aceste încercări au direcționare bine conturată. De aceea, la etapa dată, a menționat prim-secretarul CC al UCTM, este necesar de a fi elaborate metode mai eficiente de luptă cu fascismul și cu cei care favorizează activ acest fenomen. Dar, după cum s-a notat, această luptă trebuie pornită cu schimbarea puterii în țările în care ea, această putere, sprijină activ orientările radicale. În particular, în Republica Moldova. În acest context, Denis Iachimovschi a mai adăugat că în republica noastră activează mai mult de zece organizații de tineret cu caracter naționalist și radical de dreapta, că în ultimii 8 ani Ministerul de Justiție a înregistrat 3 partide politice care în mod deschis se pronunță pentru lichidarea statalității moldovenești.


«În legătură cu asta, tăcerea Europei a trezit indignarea participanților la conferință. Pentru că tăcerea, după cum se știe, înseamnă aprobare. Cu alte cuvinte, prin poziția sa, prin nereacționarea nici într-un fel la ceea ce se întîmplă în această privință, Europa sprijină renașterea și răspîndirea în regiune a neonazismului», a subliniat interlocutorul.


La conferință s-a vorbit și despre rolul educației, care formează mediul și este un sol rodnic pentru răspîndirea neonazismului în rîndurile tineretului. În particular, participanții la conferință au atras atenția asupra noilor manuale de istorie, întocmite de acoliții celor care dețin puterea, aceste manuale impunînd tinerei generații un cu totul alt «adevăr» despre Al Doilea Război Mondial, despre locul și rolul țărilor respective în acțiunile militare și în dezvoltarea postbelică.


Exemplul Moldovei, care a fost adus de către reprezentantul țării noastre, i-a frapat pe participanții la conferință. «Cei prezenți la discuție au rămas nedumeriți de faptul cum copiii din clasa a 9-a la lecțiile de istorie sînt nevoiți să scrie că mareșalul Antonescu este, chipurile, erou național, care a luptat cu agresiunea sovietică, iar modul lui de administrare a fost autoritar, însă destul de loial față de minoritățile naționale», a povestit Denis Iachimovschi.


O parte considerabilă a conferinței a fost consacrată problemelor sociale. După cum a relatat interlocutorul corespondentului de la «Comunistul», participanții la respectiva acțiune au menționat că în țările lor, ca rezultat al introducerii unor măsuri neoliberale avînd scopul de a umili populația din punct de vedere social, în mijlocul maselor largi brusc sărăcite apar și se întețesc spirite rasiste și xenofobe.


* * *

Făcînd totalurile lucrărilor conferinței, reprezentanții statelor europene au formulat aceeași opinie, care constă în următoarele: e timpul ca scena politică să fie schimbată. Neoliberalismul dominant astăzi are alternativă, și această alternativă este opoziția de stînga.


După cum a subliniat în acest context interlocutorul nostru, majoritatea absolută a cetățenilor sînt de partea adevăraților antifasciști și că «și în Moldova oamenii doresc să restabilească în țară democrația, supremația legii și adevăratele valori europene — libertatea, egalitatea și fraternitatea. Și în această luptă, desigur, este nevoie de aliați sinceri».


În calitate de măsuri concrete de luptă și dezrădăcinare treptată a fascismului, din partea Moldovei s-a făcut propunerea ca, în ceea ce privește contracararea nazismului, să se acționeze în comun cu structurile internaționale și europene politice și juridice; să fie propagate valorile antifascismului, intensificate dezbaterile asupra actualelor probleme internaționale ce țin de falsificarea istoriei, de eroizarea complicilor nazismului și a colaboraționiștilor; să se efectueze o monitorizare a neonazismului, și anume: colectarea și prelucrarea informației din teritoriu, difuzarea ei pe larg în mijlocul societății, precum și prezentarea către organizațiile internaționale (APCE, OSCE etc.) a unor rapoarte speciale la temă; în instanțele judiciare europene și internaționale, să se aplice măsuri juridice contra forțelor radicale de dreapta și a celor neonaziste, inclusiv acționarea în judecată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, prezentarea materialelor la OSCE și Uniunea Europeană.


«Ciuma fascistă a ajuns la un asemenea stadiu, încît antifasciștilor dintr-o țară concretă le este greu să lupte în mod de sine stătător împotriva acestui fenomen. Este necesar să se unească cele mai importante forțe. Noi avem nevoie de aliați care duc o luptă fără compromise pentru victoria spiritului și esenței libertăților democratice, aliați capabili să conștientizeze în deplină măsură ce preț vom plăti în cazul în care vom renunța la aceste libertăți democratice. Și eu sînt convins că Partidul Stînga Europeană este anume acea platformă capabilă să opună rezistență în fața ciumei fasciste. Sînt sigur că e în puterile noastre să renaștem o Europă liberă», a declarat liderul UCTM.
 
Eaterina Mîndru
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: