Marele Octombrie ne unește
РУС. MOLD.
» » Marele Octombrie ne unește

Marele Octombrie ne unește

27-09-2017, 13:06
Viziuni: 602
  
Versiunea de tipar   
Marele Octombrie ne uneșteComuniștii moldoveni au participat la lucrările Plenarei a III-ea a Consiliului Central al Uniunii Partidelor Comuniste PCUS (UPC-PCUS), care au fost ținute în orașul Minsk
 
Pe 23 septembrie, la Minsk a avut loc Plenara a III-ea a CC al UPC-PCUS cu genericul „Centenarul Marelui Octombrie și obiectivele Uniunii partidelor comuniste frățești la etapa actuală”. La lucrările plenarei au luat parte 17  partide comuniste din fostele republici unionale. Capitala Bielarusiei a avut în calitate de oaspeți comuniști din Rusia, Ucraina, Georgia, Armenia, țările Baltice. La această importantă manifestare, Moldova a fost reprezentată de o delegație din partea PCRM în persoana lui Constantin Starîș, secretar al CC pentru ideologie, și Elena Bodnarenco, secretar al CC pentru munca organizatorică.

Locul unde plenara și-a ținut lucrările nu a fost ales unul întîmplător – Muzeul de Stat al Marelui Război pentru Apărarea Patriei din Bielarusi. De asupra edificiului acestuia flutură drapelul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Și acesta e un detaliu extrem de simbolic.

Agenda lucrărilor plenarei a cuprins două teme principale – „Centenarul Marelui Octombrie și obiectivele Uniunii partidelor comuniste frățești la etapa actuală” și „Cu privire la pregătirea către Centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie”.

* * *
În cuvîntul său de salut, adresat participanților la plenară, Ghenadi Ziuganov, președinte al CC al PCFR, președinte al CC al UPC-PCUS,  a remarcat că „în secolul XX, două crize sistemice ale capitalismului au condus la declanșarea a două războaie mondiale. Din prima criză planeta a fost scoasă de Marele Octombrie, iar din a doua – de victoria noastră din mai 1945. Dar anume Marele Octombrie a creat premise pentru victoria asupra fascismului, pentru realizarea parității racheto-nucleare și pentru ieșirea omului în cosmos”. El a amintit că Bielarusi, la fel ca și celelalte republici frățești, a avut de suferit în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei colosale pierderi umane.

Președintele CC al PCFR a menționat cu regret faptul că astăzi lumea din nou se află în fața multor pericole. Potrivit lui, să salveze lumea de catastrofele globale care o amenință e capabil „doar socialismul renovat, respectul față de omul muncii, unitatea și prietenia popoarelor”.

Participanților la for li s-a adresat cu un cuvînt de salut și Alexandr Lukașenko, Președinte al Republicii Bielarusi. Din numele lui, textul salutului a fost dat citirii de către I.V. Karpenko, ministru al Educației din Bielarusi. În respectiva adresare, Președintele Bielarusiei în particular a subliniat că „părtașii și urmașii ideilor comuniste rămîn fideli celor mai valoroase tradiții ale bunicilor și părinților, precum și ai înaltelor idealuri ale echității sociale, datoriei, onoarei, egalității și fraternității”.

* * *
În luările de cuvînt în cadrul plenarei, comuniștii din cele 17 foste republici unionale au subliniat, practic, identitatea problemelor cu care se confruntă astăzi țările lor. În pofida diferitului vector politic urmat de elitele guvernante, în multe din fostele republici unionale continuă să rămînă acută problema egalității, a protecției drepturilor omului, a valorilor și principiilor statului, care trebuie să promoveze o politică orientată, în primul rînd, spre binele omului.  

Majoritatea vorbitorilor au subliniat faptul cît este astăzi de dificil pentru partidele comuniste să activeze în condițiile unei permanente presiuni politice. Totodată, astăzi de acum a devenit mai mult decît evident că anume ideile doctrinei socialiste, bazate pe egalitatea socială și echitatea socială, și-au demonstrat eficiența lor. Cel mai elocvent exemplu este chiar cel al Republicii Bielarusi, care i-a primit atît de ospitalier pe delegații partidelor comuniste. Nu e de mirare că  Partidul Comunist de aici ajută în mod activ conducerea țării să construiască un stat de orientare socială.

Și exemplul comuniștilor moldoveni este unul unic. Elena Bodnarenco, secretar pentru munca organizatorică al CC al PCRM, le-a amintit celor prezenți la plenară că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este unicul partid comunist nu doar din spațiul postsovietic, ci și din întreaga Europă, căruia alegătorii i-au încredințat de trei ori conducerea țării în cadrul unor alegeri democratice. Activitatea creatoare în conducerea țării  pe parcursul a opt ani i-a permis PCRM să lichideze datoria internă, iar pe cea externă s-o micșoreze pînă la minimumul inofensiv, să asigure o creștere economică stabilă și să mărească de cîteva ori veniturile populației, să deschidă noi școli, spitale, grădinițe de copii, să construiască și să restaureze monumentele eroilor căzuți în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei, precum și locașurile sfinte, să consolideze independența și suveranitatea Moldovei.  PCRM a demonstrat în cel mai convingător mod că, și în secolul XXI, ideea comunistă poate fi competitivă.

Clar lucru că partidul care a reușit să obțină asemenea performanțe îi irita pe mulți. De aceea, în 2009, a urmat o tentativă de lovitură de stat, însoțită de lozinci anticomuniste. În anul 2010, în Moldova a fost interzisă simbolica comunistă. Dar comuniștii au reușit să obțină anularea acestei legi represive, ridicînd în apărarea simbolicii comuniste întreaga societate moldovenească. Astăzi comuniștii unesc în jurul lor forțele sănătoase ale societății, urmărind scopul să elibereze Moldova de uzurpatorii care au luat statul în captivitate.

Referindu-se la acțiunile consacrate Centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Elena Bodnarenco a comunicat că ultimul congres al partidului, al VII-lea, a luat o decizie specială cu privire la consemnarea Centenarului Revoluției, totodată anunțînd primirea cu acest prilej în rîndurile partidului a unui contingent special de părtași ai ideii comuniste. În acest context, au fost ținute conferințe științifice consacrate Revoluției din Februarie, Tezelor din aprilie ale lui Lenin, acțiuni pe care on-line le-au privit zeci de mii de oameni. Acum, la etapa de pregătire se află o conferință științifică consacrată evenimentelor din iulie 1917, precum și o amplă conferință internațională consacrată Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. De asemenea, va avea loc și o plenară festivă a CC al PCRM, care va fi ținută în cinstea acestei remarcabile date. Elena Bodnarenco în mod aparte a subliniat faptul că în Moldova asemenea acțiuni întreprinde numai și în exclusivitate Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. În opinia comuniștilor moldoveni, anume asta – atitudinea  față de Revoluție, față de conducătorii ei, față de importanța ei istorică – trebuie să devină pentru UPC-PCUS un fel de parolă „al nostru - sau străin”. Doar în acest mod se vor putea cunoaște unul pe altul aliații ideologici. Alocuțiunea Elenei Bodnarenco a fost întîmpinată cu aplauze îndelungate.

* * *
La încheierea forului, în mod unanim a fost adoptată Rezoluția Plenarei a III-ea „Cu privire la Centenarul Marelui Octombrie și obiectivele partidelor comuniste frățești la etapa actuală”. În respectivul document, în particular, se menționează că „Uniunea partidelor comuniste va continua să lupte pentru demnitatea și identitatea fiecărei națiuni, dar, totodată, și pentru unirea în continuare a popoarelor statelor noastre în baza idealurilor Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Doar o asemenea unire a popoarelor e capabilă să stopeze răspîndirea noii epidemii de ciumă fascistă și să asigure acestor popoare un viitor demn”.

Comitetul Central al PCFR i-a gratificat pe un șir de tovarăși cu medalia comemorativă „К 100-летию Великого Октября” („Către Centenarul Marelui Octombrie”). Cu această distincție au fost onorați inclusiv secretarii CC al PCRM, Constantin Starîș și Elena Bodnareno.

Acțiuni festive prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marelui Octombrie  vor avea loc la Sankt-Petersburg și la Moscova. În zilele de 2 și 3 noiembrie, la Petersburg se va desfășura cea de a 19-ea  Înîlnire internațională a partidelor comuniste și muncitorești. În ziua de 5 noiembrie, centru al festivităților va deveni Moscova.
Organizatorii respectivelor manifestații pregătesc un program plin de conținut.

Pavel Marfinскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: