O abordare plină de tărie
РУС. MOLD.
» » » O abordare plină de tărie

O abordare plină de tărie

8-10-2015, 15:30
Просмотров: 945
  
Версия для печати   
O abordare plină de tărieVioleta Ivanov: «Femeia de astăzi este capabilă să aducă un colosal aport în dezvoltarea stabilă a sferei economice, politice şi sociale»


În zilele de 24-25 septembrie curent, la Sank-Peterburg (Rusia) a avut loc primul Forum Euroasiatic al Femeilor. Interesul faţă de acesta a fost enorm. În oraşul de pe Neva au sosit delegaţii din 80 de ţări ale lumii, mai mult de 700 de participante: deputate, reprezentante ale organelor executive ale puterii, ştiinţei, culturii, ocrotirii sănătăţii, ale business-ului, activiste ale mişcării internaţionale de femei. Într-un cuvînt, în Palatul Tavriceski, în incinta căruia a fost amplasat terenul de discuţii, s-a adunat elita internaţională a femeilor.

 

La lucrările forumului a participat şi delegaţia Republicii Moldova în frunte cu Violeta Ivanov, conducătoarea fracţiunii parlamentare a PCRM, membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană, preşedintele comisiei permanente a Adunării Interparlamentare a CSI cu probleme de politică agrară, resurse naturale şi ecologie.


Ordinea de zi a forumului a fost una extrem de plină de conţinut. În timpul şedinţelor plenare şi a meselor rotunde, oaspeţii au discutat probleme de colaborare internaţională, securitate socială, dar participantele nu au putut să nu vorbească şi despre rolul femeilor în economie şi politică.


Şedinţa plenară a Forumului Euroasiatic al Femeilor a fost deschisă de către Valentina Matvienko, preşedintele Consiliului Federaţiei, cu citirea în public a salutului adresat de Vladimir Putin, Preşedintele Rusiei. În salut a fost subliniată dimensiunea respectivei acţiuni internaţionale, menţionîndu-se că larga reprezentare face dovada solicitării unei asemenea formule de comunicare, a realei perspectice ca ea să fie trecută la calitatea de forum permanent.

 

Problemele au soluţii


Activitatea forumului a fost desfăşurată în patru terenuri de discuţie. În cadrul unuia din ele, şi anume «Femeile şi puterea: ordinea unei dezvoltări stabile a lumii», participantele şi-au expus părerea referitor la rolul femeii în dezvoltarea stabilă de orientare socială, la oportunitatea participării femeilor în procesul de asigurare a stabilităţii economice, precum şi la aportul femeilor în realizarea securităţii şi stabilităţii în lume.


Situaţia femeii pe piaţa de muncă, protecţia dreptului la muncă al femeilor, contribuţia lor la dezvoltarea sectoarelor cu tehnologii avansate ale economiei, dezvoltarea antreprenoriatului printre femei au fost subiectele discuţiilor desfăşurate în terenul «Femeile în economia modificatoare: noi posibilităţi şi provocări». La masa rotundă «Femeile în cadrul formării strategiei globale a sănătăţii oamenilor» au fost abordate diverse aspecte ale ocrotirii sănătăţii. În al patrulea teren de discuţii delegatele la Forumul Euroasiatic şi-au concentrat atenţia asupra rolului femeii în activitatea umanitară şi de caritate, prezentînd şi proiecte în aceste domenii.


Moldova-PCRM: o muncă activă


Primul For Euroasiatic al Femeilor a trezit interesul a mai mult de 400 de jurnalişti din 35 de ţări ale lumii. Nici o acţiune din cadrul desfăşurării forumului nu a rămas în afara atenţiei presei. Pe parcursul forumului, au fost organizate în jurul la 20 de briffing-uri. La una din aceste întălniri cu reprezentanţii mass-media a participat şi dna Violeta Ivanov, conducătoarea fracţiunii parlamentare a PCRM, membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană, preşedinte al Comisiei permanente a AI a CSI cu probleme de politica agrară, resurse naturale şi ecologie. Dumneaei le-a mulţumit organizatorilor forumului pentru ospitalitate şi a subliniat importanţa problemelor abordate în cadrul discuţiilor privind rolul fe­meilor în societatea modernă şi participarea lor la procesul de luare a deciziilor.


Şefa delegaţiei din Moldova a remarcat un anumit progres obţinut de ţara noastră în ceea ce priveşte sprijinirea femeilor în cadrul discuţiilor şi luării deciziilor, subliniind faptul că reprezentanţa femeilor în organele elective ale puterii a crescut considerabil.


Răspunszînd la întrebările puse de jurnalişti în legătură cu actuala situaţie din Moldova, dna Ivanov a expus poziţia PCRM şi a fracţiunii parlamentare: Partidul Comuniştilor este unicul partid care, din anul 2009, vorbeşte în mod deschis despre acţiunile antipopulare ale aşa-numitei guvernări proeuropene, care din 2009 pînă în prezent promovează o politică de distrugere a tuturor sferelor de activitate vitală din ţară. PCRM a fost unica forţă politică, care în repetate rînduri a organizat proteste de proporţii împotriva subminării valorilor democratice, a creşterii nivelului de corupţie, degradării sferei social-economice, precum şi împotriva semnării înrobitorului pentru Moldova Acord de Asociere cu Uniunea Europeană.


Jurnaliştii s-au mai interesat care este situaţia în Moldova de astăzi la capitolul protecţia monumentelor istorice, în acest context amintind despre demontarea monumentului consacrat eroilor tankişti. Răspunzînd la această întrebare, Violeta Ivanov a subliniat faptul că Partidul Comuniştilot şi-a exprimat indignarea faţă de acţiunile ministrului Apărării din Moldova, acolitul Partidului Liberal în actualul cabinet de miniştri, care astăzi depune mari eforturi pentru a nimici memoria istorică a poporului moldav, pentru a falsifica istoria, denigrînd fapta eroică a poporului sovietic în lupta împotriva fascismului. În acest context, ea a comunicat că PCRM în repetate rînduri a lansat un şir de iniţiative legislative cu privire la sărbătorirea aniversării de 70 de ani ai Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, a făcut propuneri concrete de protejare socială a veteranilor celui de Al Doilea Război Mondial. Datorită deputaţilor comunişti, s-a obţinut ca, în cinstea sărbătorii de 9 Mai, veteranilor să le fie acordată o indemnizaţie unică în sumă de 10 mii de lei, ajutor pentru tratament medical şi un şir de alte înlesniri.

 

…Iar acum să ne apucăm de muncă


Participantele s-au pronunţat pentru faptul ca Forumul Euroasiatic al Femeilor să devină o acţiune internaţională tradiţională şi să fie organizată o dată la fiecare trei ani. Capitală a forumului s-a propus să fie declarat oraşul Sankt-Peterburg.


La încheierea acţiunii, a fost adoptată rezoluţia finală, în care participantele constată faptul că Forumul Euroasiatic al Femeilor a devenit o manifestare a tendinţei pozitive spre consolidarea societăţii internaţionale de femei în numele păcii, echităţii, armoniei şi bunăstării sociale. De asemenea, respectiva rezoluţie condamnă aplicarea sancţiunilor politice şi de altă nartură, inclusiv faţă de parlamentari, acest lucru fiind în contradicţie cu dreptul internaţional, cu valorile democratice şi subminînd interacţiunea politică şi temeliile încrederii reciproce.


În rezoluţia adoptată, participanţii la forum au îndemnat uniunile interparlamentare internaţionale să ofere o atenţie încordată asigurării legislative în ceea ce priveşte lărgirea oportunităţilor juridice, economice şi sociale ale femeilor. De asemenea este de menţionat faptul că sunt necesare măsuri de fortificare a sistemului de protecţie a familiei, maternităţii şi copilăriei, de asigurare a unei asistenţe medicale calitative şi a unui ajutor social adecvat, de sprijinire a dezvoltării dialogului cultural între ţări şi popoare, de lărgire a relaţiilor umanitare şi a activităţii de caritate. Pentru aceasta se cere de a fi create în primul rînd condiţii de natură legislativă. Al doilea Forum Euroasiatic al Femeilor va avea loc în anul 2018. 

 

Marina Țurcan 

 

Comentariu exclusiv


Violeta Ivanov, conducător al fracţiunii parlamentare a PCRM, membru al Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană, preşedinte al Comisiei permanente a Adunării Interparlamentare a CSI pentru politică agrară, resurse naturale şi ecologie:

 

«Tema participării femeilor la viaţa social-politică şi economică se statorniceşte din ce în ce mai mult pe ordinea de zi a diferitelor forumuri internaţionale şi regionale. Iată de ce este necesar de a menţiona importanţa unui asemenea format de discuţii, precum este Forumul Euroasiatic al Femeilor, menit să desfăşoare discuţii serioase şi să facă schimb de experienţă în ceea ce priveşte promovarea ideilor de egalitate, fortificarea rolului femeilor în lumea contemporană, pentru asigurarea interacţiunii organizaţiilor de femei, a femeilor politiciene, a parlamentarilor, a miniştrilor atît la nivel naţional, cît şi internaţional.


În timpul nostru – al progresului tehnologic – în multe sfere rolul femeii creşte încontinuu. Ele depun eforturi ca să fie nu doar mame grijulii, soţii iubitoare şi ocrotitoare ale căminului familial, dar şi fac descoperiri ştiinţifice, zboară în cosmos, activează în politică, în business. Şi în toate aceste preocupări obţin succese frumoase.


Acum putem spune cu toată fermitatea că în societatea contemporană femeile tot mai insistent manifestă astfel de calităţi ca perseverenţa, fermitatea, efortul constant spre atingerea scopurilor propuse. Cu înţelepciunea specifică lor, cu bunătate şi chibzuinţă, femeile întotdeauna se străduiesc să ia decizii mai echilibrate, mai constructive. Sunt convinsă că multe iniţiative lansate de femei pot în mare măsură contribui la activizarea procesului de creştere a potenţialului de dezvoltare stabilă a societăţii, ajuta la crearea unui echilibru durabil între componenta economică şi cea socială. În plus, avem numeroase cazuri în care femeile contribuie cu mult succes la consolidarea  relaţiilor umanitare internaţionale. Avem exemple de experienţă eficientă în ceea ce priveşte protecţia drepturilor sociale, a intereselor femeilor în sfera economică şi în cea politică».скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: