«Al 17-lea revoluționar. Februarie»
РУС. MOLD.
» » «Al 17-lea revoluționar. Februarie»

«Al 17-lea revoluționar. Februarie»

17-03-2017, 12:15
Viziuni: 997
  
Versiunea de tipar   
«Al 17-lea revoluționar. Februarie»Sîmbăta trecută, pe 11 martie, la Chișinău s-a desfășurat conferința tematică extinsă dedicată împlinirii a o sută de ani de la Revoluția din februarie din Rusia
Forumul a fost organizat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. S-a constatat că subiectul pus în dezbatere la conferință, precum și analiza și evaluarea evenimentelor de acum un secol, sînt mai mult decît actuale în contextul istoric actual.

O dovadă clară în acest sens este interesul sporit pentru forum pe care l-au manifestat activiștii publici, politicienii, politologii, istoricii și presa. Ca și acum 100 de ani, regimul de la putere nu vroia să vadă și să înțeleagă problemele poporului. Corupția și fărădelegea au epuizat țara, în timp ce poporul flămînd era hrănit în continuare, de la tribunele înalte, cu promisiuni despre un «viitor luminos». Situația care s-a creat în februarie 1917, în mare parte se aseamănă cu situația pe care o trăiește astăzi Moldova. Cei de sus nu vor, iar cei de jos nu mai pot să trăiască așa. Așa cum a remarcat principalul raportor la conferință, secretarul CC PCRM, Constantin Starîș, orice autocrație, unde puterea este concentrată în mîinile unei singure persoane, este condamnată la peire.

Conferința a fost deschisă de liderul PCRM, Vladimir Voronin. Cu rapoarte și la dezbateri au participat Constantin Starîș, Oleg Reidman, Nicolai Țveatcov, Igor Tuleanțev, Elena Bodnarenco, Visarion Ceșuev, Mihail Lupașco, Vladimir Polivțev.

100 de ani: între trecut și viitor

Fiind un partid la baza dezvoltării căruia au fost puse principiile concepției științifice despre lume, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova consideră drept o importantă funcție a sa descoperirea și analiza contradicțiilor sociale existente. Fiind un partid de tip revoluționar, noi, comuniștii, suntem dispuși să învingem, să depășim aceste contradicții, totodată, fără a nega acea cale pe care au mers predecesorii noștri în îndepărtatul an 1917.

«Al 17-lea revoluționar. Februarie»Anume din acest considerent este foarte important să pătrundem în esența evenimentelor ce s-au produs cu o sută de ani în urmă și să le percepem în mod corect. Această declarație a făcut-o liderul PCRM, Vladimir Voronin, în cuvîntul său de deschidere la conferința tematică cu genericul «Revoluționarul an 1917. Februarie», organizată de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Mai jos, ziarul «Comunistul» prezintă textul integral al alocuțiunii lui Vladimir Voronin.

«Stimați tovarăși, repre¬zentanți ai societății și ai mass-media. Vă salut la această conferință organizată de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care este consacrată revoluției din februarie, 1917.

Comuniștii, precum și toți oamenii progresiști din lume, au intrat într-un an al unor mari jubilee — anul 2017. Anul centenarului Revoluției din Februarie. Anul centenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Importanța istorică a acestor evenimente constă nu doar și nu atît în faptul că ele au transformat țara în care au avut loc, ci și că au determinat dezvoltarea în viitor a întregii omeniri. Putem spune fără nici o exagerare că istoria mondială a secolului XX, oricît de mulți n-ar dori acest lucru, de regulă, este împărțită în perioada de pînă la 1917 și perioada de după 1917.

Cît privește aprecierea acestor evenimente și cum să fie ele percepute, cu semnul «plus» sau cu semnul «minus», opiniile pînă acum sunt diferite. Unii consideră că Rusia n-a avut nevoie de nici un fel de revoluții, că ea ar fi trebuit să fie doar un imperiu condus de un țar. Problema constă în altceva: era oare capabilă monarhia să soluționeze acele probleme stringente, pe care tot ea le-a și creat? Ce cunoaștem despre începutul lui 1917 al secolului trecut? Război, foame, țărani fără pămînt, lipsa unei protecții sociale adecvate a oamenilor muncii. Toate aceste probleme rămîn în afara cadrului acestor discuții și în afara cadrului de apreciere a lor.

Cineva este convins de faptul că s-ar fi cuvenit să se rămînă la libertățile cucerite în februarie 1917, considerînd că ele erau suficiente pentru ca Rusia să intre în familia popoarelor civilizate europene și pentru dezvoltarea în evoluție a țării. Dar oare abdicarea a țarului ar fi putut face ireversibil, în mod de sine stătător, progresul țării? Oare ea a răspuns la toate revendicările principalelor pături ale populației, care au cerut și au obținut această abdicare? Oare a atins revoluția din februarie acele scopuri pe care și le-a propus? Oare vorbim neîntemeiat despre faptul că revoluția din februarie a devenit premergătoarea, prevestitoarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie?

Discuții cu respectiva temă se poartă pînă astăzi. Dar ele, orice punct de vedere ar promova, nu mai pot schimba mersul istoriei. De aceea, în majoritatea lor, aceste discuții sunt abstracte, și se referă nu atît la trecutul în care au avut loc și revoluția din februarie, și revoluția din octombrie, cît la prezent și la viitor. Anume din acest punct de vedere, pentru noi toți este interesant și util să revenim la evenimentele cu vechime de un secol, să analizăm forțele motrice care au condus la înfăptuirea lor, precum și rezultatele acestor evenimente revoluționare excepționale din trecut.

Fiind un partid la baza dezvoltării căruia au fost puse principiile concepției științifice despre lume, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova consideră drept o importantă funcție a sa descoperirea și analiza contradicțiilor sociale existente. Fiind un partid revoluționar, noi, comuniștii, suntem dispuși să învingem, să depășim aceste contradicții, totodată, fără a nega acea cale pe care au mers predecesorii noștri în îndepărtatul an 1917.

Anume din acest considerent este foarte important să pătrundem esența evenimentelor ce s-au produs cu o sută de ani în urmă și să le percepem în mod corect. Și în baza acestei analize să ne dăm seama dacă nu coincid oare cauzele, premisele evenimentelor revoluționare ce s-au produs atunci cu ceea ce se întîmplă la noi acum, cu starea în care se află societatea umană astăzi, inclusiv, și în primul rînd, în Moldova noastră? Sunt convins că raportorii și cei care vor dori să-și exprime opiniile vor da răspunsuri și la aceste întrebări. Îi doresc succese conferinței noastre!».скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: