Echipa suntem noi înşişi
РУС. MOLD.
» » Echipa suntem noi înşişi

Echipa suntem noi înşişi

18-12-2015, 15:01
Просмотров: 1 070
  
Версия для печати   
Echipa suntem noi înşişiCahul: Există toate condiţiile ca Partidul Comuniştilor să ajute întreaga societate să înţeleagă mai profund ideologia şi politica sa


Întărirea disciplinei de partid, valorificarea unor noi metode de muncă de agitaţie, consolidarea rîndurilor partidului, activitatea în mijlocul tineretului... Iată doar unele din aspectele cărora, în opinia comuniştilor din Cahul, acum trebuie să li se acorde o atenţie concentrată. Totalurile muncii sale în perioada de dare de seamă CR Cahul al PCRM le-a prezentat la 12 decembrie, în cadrul Conferinţei a XIV-ea raională de partid de dare de seamă şi alegeri. La lucrările forumului a participat reprezentantul CC al PCRM, Vladimir Vitiuc, vicepreşedinte al Parlamentului.


Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările la un înalt nivel organizatoric. Delegaţii prezenţi (123 din 142 aleşi) au fost salutaţi de pionieri. Noilor membri ai PCRM li s-au înmînat carnete de partid, iar celor mai activi comunişti ai organizaţiei raionale de partid — diplome ale CC al PCRM.

 

În spatele raportului sunt comuniştii de rînd Anatolie Gorilă, prim-secretar al CR Cahul al PCRM, a prezentat un raport amănunţit despre munca efectuată de comuniştii din Cahul în perioada de dare de seamă. El a subliniat faptul că, în toţi anii de la venirea PCRM la putere, în munca sa ideologică, organizaţia raională de partid şi-a asumat o sarcină triplă: 1) propagandă, 2) agitaţie, 3) contrapropagandă. Şi în perioada de dare de seamă acttivitatea organizaţiei a fost construită anume pentru a realiza respectiva sarcină, îndeosebi primele două componente ale ei.


După cum a relatat tovarăşul Gorilă, în organizaţia raională de partid din Cahul muncesc profesionişti calificaţi, propagandişti activi. Dintre aceştia merită să fie nominaşizaţi: A. Selivanov (OPP nr.6), O. Zima (OPP nr.2), G. Gheţivu, T. Ravenco (OPP nr.4), N. Tuhari (OPP din s. Burlăceni), D. Berov (OPP din s. Alexanderfeld), M. Bazan (OPP din s. Moscovei), L. Carpenco (OPP din s. Iujnoe), V. Camîşan (OPP nr.12), O. Filipenco (OPP nr.5).

 

De asemenea, la Conferinţă au fost remarcaţi mulţi comunişti care care au desfăşurat o colosală muncă de agitaţie în cadrul alegerilor parlamentare şi a alegerilor în organele puterii locale. În raport a fost menţionat şi activul al adepţilor PCRM, care la campaniile electorale participă alături de comunişti.

 

Anatolie Gorilă a mai subliniat în raport că, în mod tradiţional, în preajma Zilei Victoriei, printre liceeni se organizează competiţii la baschet cu genericul «Cupa Victoriei», aceasta fiind patronată de Consiliul de Veterani din oraş (pereşedinte — tov. A.A. Selivanov, membru al CR al PCRM) şi de primăria oraşului Cahul.


«Pentru întăia oară în foarte mulţi ani, în 2015, deşi acesta e unul jubiliar, cel al împlinirii a 70 de ani din ziua Marii Victorii, a fost foarte greu să fie organizat turnirul la minifotbal pentru premiul Eroului Uniunii Sovietice F.P. Seliverstov, deşi manifestarea era în planul de acţiuni al Consiliului Orăşenesc Cahul.

 

Tot nu fără dificultăţi s-a reuşit organizarea şi desfăşurarea unui miting la 24 august — în ziua aniversării a 71-a a operaţiei Iaşi-Chişinău şi a eliberării oraşului Cahul de ocupanţii romвno-fascişti», a mai relatat prim-secretarul Anatolie Gorilă.


În preajma sărbătorii de 9 Mai, un mare eveniment în plan ideologic a fost şi restabilirea la memorialul mormintelor militare în parcul central din oraş a «Focului Veşnic», care să ardă permanent.

 

Datorită muncii coordonate a comitetului raional de partid, a primăriei, a consilierilor consiliului orăşenesc, consiliului de veterani din oraş, în cinstea Zilei Victoriei au fost organizate un şir de acţiuni cu participarea elevilor de la liceele din oraş, a tineretului, a militarilor din brigada nr.3 de infanterie motorizată «Dacia» a detaşamentului de grăniceri din Cahul, a discipolilor şcolii de arte pentru copii, ai Şcolii de Arte «M. Cebotari».

 

Probleme şi soluţii


«Am folosit toate pîrghiile ca să menţinem ratingul PCRM în mijlocul alegătorilor, însă rezultatele alegerilor locale au fost nu cele aşteptate. Consider că şi staff-ul alegerilor, şi biroul comitetului raional, şi eu personal nu am studiat amănunţit situaţia ce s-a creat în raion şi în oraş. Toate forţele grupului mobil de deplasare au fost concentrate asupra muncii în sate, iar în oraş am activat doar în ultima săptămînă dinaintea alegerilor», a constatat Anatolie Gorilă în raportul său.

 

În opinia dumnealui, nu ultimul rol l-a jucat şi plecarea din partid a unui şir de membri ai Comitetului Executiv Politic, ai CC. Printre problemele care este necesar să fie soluţionate, prim-secretarul comitetului raional Cahul al PCRM a enumerat următoarele: atitudinea stereotipică faţă de munca ideologică ca faţă de un atribut important, însă nu obligatoriu al activităţii de partid; munca insuficient de activă şi chibzuită a comitetului raional în ceea ce priveşte selectarea şi pregătirea cadrelor; tactica de activitate, care trebuie schimbată; nivelul contrapropagandei.

 

Umăr la umăr


La ziua de astăzi, organizaţia de partid din raionul Cahul numără 427 de membri ai PCRM, întruniţi în 51 de organizaţii primare, dintre care 14 — în oraşul Cahul, iar 37 — în satele din raion. În perioada de dare de seamă, în rîndurile partidului au fost primiţi 51 de oameni, dintre care 7 — pe parcursul recentei campanii de dare de seamă şi alegeri. Astfel, pe seama unui comunist din raion revin, în medie, 230 de alegători.


Totodată, Anatolie Gorilă şi-a apreciat şi propria muncă în calitate de prim-secretar al comitetului raional de partid: «Nu am reuşit să obţin printre membrii comitetului raional disciplina necesară de partid, sentimentul de responsabilitate pentru însărcinarea pe care au primit-o. Nu toţi membrii CR s-au prezentat la timp la şedinţe, nu toţi au manifestat conştiinciozitatea cuvenită. Toate acestea vorbesc despre lipsa unei exigenţe stricte din partea secretarului. Şi asta e o neglijenţă serioasă a mea». Totodată, dumnealui a subliniat faptul că, în temei, membrii biroului au avut o atitudine conştiincioasă faţă de obligaţiile lor.


În raportul său, prim-secretarul a menţionat şi contribuţia la munca explicativă şi cea politică de masă a organizaţiilor obşteşti: a organizaţiei comsomoliste, pioniereşti, a Uniunii Veteranilor, Uniunii Femeilor din Moldova, Uniunii Ofiţerilor. Reprezentanţii comsomolului, ai consiliului de femei au făcut parte din componenţa comisiilor electorale, au fost reprezentanţi şi observatori la secţiile de votare, persoane de încredere ale candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, ale candidaţilor la funcţia de primari ai oraşului şi satelor.

 

Prima organizaţie de copii care şi-a renăscut mişcarea în Republica Moldova a fost cea de la Cahul — detaşamentul pionieresc «N.K. Krupskaia», pe care o conduce Ludmila Chirmici.

 

Sarcinile de primă importanţă


Primul secretar a expus sarcinile pe care urmează să le îndeplinească organizaţia raională de partid din Cahul în viitorul cel mai apropiat:
1) Întărirea disciplinei de partid, continuarea practicii dărilor de seamă trimestriale ale secretarilor OPP la plenare, şedinţe ale biroului CR, adunări ale organizaţiilor primare de partid cu tema selectării candidaţilor şi primirea lor în rîndurile PCRM; 2) Pentru o desfăşurare mai profundă a muncii de agitaţie în mase şi pentru o informare mai bună a membrilor PCRM şi a alegătorilor, toţi comuniştii şi adepţii noştri să fie asiguraţi cu abonamente la ziarul «Comunistul». OPP să aboneze la această publicaţie toate instituţiile şi aşezămintele din teritoriul secţiilor lor de votare.

 

Alexandr Camenschih, secretar al OPP nr.10:

«Astăzi există toate condiţiile pentru ca PCRM să-şi reîntoarcă poziţia sa în societate, să ajute societatea să înşeleagă mai profund ideologia şi politica sa, orientate spre păstrarea şi întărirea statalităţii moldoveneşti. Pentu asta noi avem toate şansele şi posibilităţile».

 

Olga Grigorieva, secretar al OPP nr.2:

«Doar buna organizare, disciplina şi munca permanentă în mijlocul cetăţenilor ne vor ajuta să ne reîntoarcem poziţiile anterior pierdute. În munca de partid nu există concediu, nu există odihnă şi pauze. Această muncă trebuie s-o faci permanent şi întotdeauna. Dar poate să lucreze productiv şi eficient doar o echipă unită şi disciplinată. Iar echipa noastră suntem noi cu dumneavoastră».

 

* * *

Cea de a XIV-ea Conferinţă raională de partid de dare de seamă şi alegeri a decis ca activitatea CR Cahul al PCRM în perioada de dare de seamă să fie considerată satisfăcătoare. Prim-secretarul Anatolie Gorilă a fost unanim reales în această funcţie. Au fost aleşi şi secretarii CR: pentru munca organizatorică — Olga Filipenco, pentru munca ideologică — Petru Burlacu. Comitetul rai­onal va avea în componenţa sa 35 de oameni. La conferinţă au fost aleşi 7 delegaţi la Congresul VIII al PCRM.

 

Olga Dzeatcovschi

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: