Colaborarea e în dezvoltare continuă
РУС. MOLD.
» » Colaborarea e în dezvoltare continuă

Colaborarea e în dezvoltare continuă

9-10-2016, 09:20
Viziuni: 2 869
  
Versiunea de tipar   
Colaborarea e în dezvoltare continuăPCRM-PCC: Dialogul reciproc este necesar ambelor părți, deoarece pe ambele partide comuniste le unesc scopuri comune, căi comune, convingeri comune și ideologie comună

Contactele politice externe ale Partidului Comunist din China sunt diverse și în asigurarea lor un important loc îl ocupă schimbul de delegații.


În procesul acestor schimburi, la nivel înalt, sunt luate în discuție atît chestiunile ce țin construcția internă de partid, cît și cele ce țin de regimul din statul, de dezvoltarea regiunilor etc.

 

Un loc însemnat în sfera activității internaționale a PCC îl ocupă colaborarea cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Comunist din China colaborează activ de acum pe parcursul a 16 ani. La fel ca pentru Partidul Comunist din China, și pentru PCRM principalul întotdeauna a fost și rămîne construcția de partid, indiferent de schimbările în situația politică internă din Moldova sau pe plan mondial. Totodată, comuniștii moldoveni cu mare atenție studiază experiența reușită a tovarășilor noștri de idei. Schimbul de opinii referitor la problemele construcției interne de partid între PCRM și PCC în mod constant se soldează cu rezultate pozitive.


 Delegația Partidului Comuniștilor în fiecare an este invitată în China. Tovarășii chinezi manifestă un viu interes față de starea de lucruri atît în Partidul Comuniștilor, cît și la nivel de stat. Schimbul de informații nu încetează nici în spațiul virtual.


Anul acesta, în perioada de timp de la 18 pînă la 27 septembrie,  încă o delegație a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Populară Chineză. Din componența respectivei delegații au făcut parte reprezentanți ai Comitetului Central al PCRM, ai unor comitete raionale de partid și ai unor organizații obștești. În mod tradițional, programul oficial a fost foarte vast. În timpul vizitei, au avut loc întîlniri ale delegației cu reprezentanți ai secției internaționale a CC al PCC, ai Școlii Superioare de Partid, ai Academiei Administrative de Stat, cu specialiști din Comitetul Național pentru problemele naționalităților și cele ce țin de religie, precum și cu conducători ai unor organizații de partid.

 

 Astfel, delegația PCRM a avut o întrevedere cu Zhao Lei, șeful unui departament care nu doar generalizează experiența și lecțiile fostei URSS, ci și acordă atenție practicii construcției ideologice și de partid în interiorul partidelor, de exemplu, a celor de tipul PCRM. El a subliniat că ei, comuniștii chinezi, urmăresc inovațiile teoretice ale PCRM, cum partidul implementează teoria în practică, cum se manifestă el pe arena politică din Moldova. De asemenea, în cadrul întrevederii a fost menționat faptul că  ei, comuniștii chinezi, dau o mare importanță experienței acumulate de PCRM în procesul dezvoltării sale.


La întrevederea cu adjunctul  secției internaționale a CC al PCRM, tovarășul Li Jun, acesta a subliniat că Partidul Comunist din China apreciază înalt contribuția PCRM la dezvoltarea relațiilor moldo-chineze. El a mai subliniat că, odată cu venirea la guvernarea Moldovei a comuniștilor, dialogul moldo-chinez s-a ridicat la o nouă treaptă. Și, chiar dacă astăzi comuniștii moldoveni se află în opoziție, asta în nici un mod nu împiedică la menținerea și dezvoltarea acestor relații bilaterale.


Reprezentanții PCC i-au încredințat pe comuniștii moldoveni că Partidul Comunist din China va continua și de acum înainte dialogul cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. De asemenea, reprezentanții PCC și-au exprimat disponibilitatea de a lărgi formatul dialogului, susținînd propunerea cu privire la schimbul de experiență între aripile tinere și organizațiile de femei.

 

Natalia Vîsotina, conducător al delegației PCRM în anul 2016:


— Pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, dialogul cu Partidul Comunist din China întotdeauna a fost unul prioritar. Noi considerăm că Partidul Comunist din China este un prieten al nostru de nădejde și un tovarăș fidel. Dialogul între partidele noastre niciodată nu-și va pierde actualitatea. Întîlnirile anuale la nivel înalt între delegația PCRM și reprezentanții structurilor de conducere ale PCC oferă nu doar posibilitatea ca părțile să facă schimb de opinii și de experiență, ci și să întărească relațiile moldo-chineze.


Gazda, cu înțelepciunea și consecvența specifică tovarășilor chinezi, ca și totdeauna pînă acum,a asigurat un înalt nivel rezultativ al comunicării noastre. De asemenea, noi suntem impresionați și de organizarea de către Partidul Comunist Chinez a activității vitale a țării lor. Pentru ei este prioritară implementarea competentă și bine organizată a unui mare număr de programe cu caracter social, ceea ce convinge de faptul că pentru comuniști bunăstarea populației în mod constant se află pe primul plan. În plus, delegației PCRM i-a trezit un mare interes vizitarea unor provincii din China. În acestea, tovarășii noștri au luat cunoștința de o experiență foarte prețioasă în ceea ce privește conducerea regiunilor, implementarea tehnologiilor moderne, administrarea gospodăriilor etc.

 

În dezvoltarea relațiilor moldo-chineze, schimbul de experiență între PCRM și PCC este un mecanism important. Făcînd totalurile vizitei delegației noastre, partea chineză i-a făcut Partidului Comuniștilor din Republica Moldova o invitație și pentru anul viitor.
 
Marina Țurcan
 
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Рейтинг статьи: